Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Grundskola

I Torsby kommun finns det sex kommunala grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar till undervisning som är grundad i Sveriges läroplan. Våra pedagoger och personal strävar alltid efter att skapa en rofylld lärmiljö där varje individ blir sedd och får möjligheten att utvecklas utefter sin förmåga. Eleverna ska känna engagemang och glädje att utveckla sina kunskaper, förmågor och färdigheter på ett roligt och inspirerande sätt.

Förskoleklass

Höstterminen det året då ditt barn fyller 6 år börjar barnet förskoleklass. Syftet med förskoleklass är att ge barnet en trygg övergång mellan förskola och grundskola. I förskoleklass bekantar sig barnen med grundskolans verksamhet och börjar lärandet på ett lekfullt sätt.

Grundskola

Höstterminen det året ditt barn fyller 7 år börjar barnet första klass. Grundskolan är obligatorisk för alla barn i Sverige och omfattar årskurserna 1-9 eller anpassad grundskola.

I Sverige har alla barn i åldern 6 till 16 år skolplikt och rätt till utbildning. Det innebär att alla barn är skyldiga och har rätten att gå i skolan och delta i den kostnadsfria undervisningen. Här kan du läsa mer om skolplikten.

Fritidshem

Fritidhem för barn mellan 6 och 13 år vars föräldrar jobbar eller studerar. Det är öppet innan och efter skoltiden samt under skollov. Fritidshemmets verksamhet styrs utifrån en läroplan och ska bidra till barns utveckling, lärande och omsorg. Här kan du läsa mer om fritidhem.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: