Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Gerd Elisabet Olsson
 • E-Strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Landsbygdspotten

Landsbygdspotten är ett kommunalt bidrag som kan sökas av föreningar inom Torsby kommun. Ansökningsdatum för 2023 är ännu inte satta.

Vad är Landsbygdspotten?

För att stimulera den lokala utvecklingen och föreningslivet i kommunen har Torsby kommun beslutat att under en period av tre år inrätta en landsbygdspott; 2021, 2022 och 2023.

Ansökan (e-tjänst eller blankett) hittar du längst ner på sidan.

Vad kan du söka för?

Utvecklingsinsatser på landsbygden och tätorter i hela Torsby kommun.

 • Kompetenshöjande insatser.
 • Event och kulturyttringar.
 • Marknadsföring och kommunikation.
 • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer.

Viktigt att veta

 • Du kan bara söka för projektkostnader som uppkommer efter att din ansökan kommit in till kommunen. Vänta med att starta upp projektet tills du vet att ansökan kommit in till kommunen.
 • Det är ingen garanti att bidraget kommer att beviljas så det är bra att vänta med större inköp tills kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om eventuellt bidrag.
 • Ansökan ska skrivas under av sökande förenings behöriga firmatecknare.

Vem kan söka?

 • Föreningar som av Torsby kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör.
 • Sökande förening ska ha sin fasta hemvist i Torsby kommun.
 • Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte beviljas.

Vem beslutar om din ansökan blir beviljad?

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om stöd från Landsbygdspotten.

Vad ska du tänka på för att stärka dina chanser att få ansökan beviljad?

Här är några exempel:

 • Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras. Beskriv hur verksamheten ska fortgå efter projektets slut.
 • Hög allmännytta.
 • Bred förankring i området. Beskriv vilka som deltar i projektet och vilka som har nytta av projektets resultat.
 • Hög andel medfinansiering ses som posoitivt när man beslutar om stöd. Medfinansieringen kan vara stöd från annan stödgivare eller föreningens kontanta insats.
 • En förenkling för 2023 är att vi tagit bort medfinansiering i form av ideell tid och eget material. Vi ställer inte krav på medfinansiering för att kunna söka stödet. Detta innebär att det inte längre finns några indirekta kostnader. Hoppa över den rutan i ansökningsblanketten.
 • Torsby kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

Sista ansökningsdag under 2022

 • Fredag den 4 februari för beslut den 14 mars
 • Fredag den 6 maj för beslut den 13 juni
 • Fredag den 2 september för beslut den 10 oktober

Sista ansökningsdatum 2023

 • Söndag den 5 februari för beslut den 13 mars
 • Söndag den 29 maj för beslut den 12 juni
 • Söndag den 3 september för beslut den 9 oktober

Hur mycket kan du söka?

Maxbelopp att söka ur Landsbygdspotten är 50 000 kr.

Redovisning och utbetalning av stödet.

 • 75 % av beviljade medel betalas ut som förskott direkt efter att stödbeviljats. Resterande 25 % betalas ut efter godkänd slutredovisning.
 • Första delredovisning ska skickas in till kommunen inom 6 månader efter beslut om stöd (se beslutsdatum).
 • Slutredovisning ska vara inskickad senast 24 månader efter beslutsdatum och innehålla:
  • Slutrapport som i text beskriver vad man gjort. Bifoga om möjligt bilder som beskriver vad ni gjort i projektet.
  • Ekonomisk redovisning där man redovisar projektets kostnader samt eventuella inbetalningar från medfinansiärer. Den ekonomiska rapporten ska styrkas med utdrag ur bokföring eller fakturakopior.

Vart skickar du din ansökan?

Du kan skicka in ansökan på två sätt:

 • Bäst är om du ansöker i e-tjänsten, som du finner här nere på sida. I e-tjänsten finner du en del hjälptexter som underlättar för dig när du söker.
 • Du kan också sända in via vanlig post. Använd blanketten som du också finner här nere på sidan.

  Adressen du skriver till är:
  Torsby kommun
  1. Kommunkansliet
  685 80 Torsby

Har du frågor om ansökan?

Ring Elisabet Olsson 073-271 22 07

EU-strateg/Landsbygdsrådgivare, Torsby kommun

Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen