Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Gerd Elisabet Olsson
 • E-Strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Landsbygdspotten

Landsbygdspotten är ett kommunalt bidrag som kan sökas av föreningar inom Torsby kommun. Under 2022 har vi tre ansöknings-tillfällen.

Vad är Landsbygdspotten

För att stimulera den lokala utvecklingen och föreningslivet i kommunen har Torsby kommun beslutat att under en period av tre år inrätta en landsbygdspott.

Ansökan (e-tjänst eller blankett) hittar du längst ner på sidan.

Vad kan du söka för?

Utvecklingsinsatser på landsbygden och tätorter i hela Torsby kommun.

 • Kompetenshöjande insatser.
 • Event – kulturyttringar.
 • Marknadsföring – kommunikation.
 • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer.

Viktigt att veta

 • Du kan bara söka för projektkostnader som uppkommer efter att din ansökan kommit in till kommunen. Det är också från detta datum du kan börja räkna ideell tid mm. Vänta med att starta upp projektet tills du vet att ansökan kommit in till kommunen.
 • Det är ingen garanti att bidraget kommer att beviljas så det är bra att vänta med större inköp tills kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om eventuellt bidrag.

Vem kan söka?

 • Föreningar som av Torsby kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör.
 • Sökande skall ha sin fasta hemvist i Torsby kommun.
 • Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte beviljas.

Vem beslutar och vad ska du tänka på för att stärka dina chanser att få ansökan beviljad?

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om stöd eller beslut kan också ske på delegation genom delegationsordningen.
 • Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras. Beskriv hur verksamheten ska fortgå efter projektets slut.
 • Hög allmännytta.
 • Bred förankring i området. Beskriv vilka som deltar i projektet och vilka som har nytta av projektets resultat.
 • Hög andel medfinansiering. Medfinansiering kan vara i form av pengar, material eller tid.
  • Tid. Maxgräns för ideell tid är 10 000 kr/ ansökan och ni kan använda ett schablonvärde på 220 kr/ timme.
  • Material och övrig direktfinansiering. Sökande måste bifoga ett dokument som visar att det angivna värdet är rimligt.
 • Torsby kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

Sista ansökningsdag under 2022

 • Fredag den 4 februari (beslut den 14 mars)
 • Fredag den 6 maj (beslut den 13 juni)
 • Fredag den 2 september (beslut den 10 oktober)

Hur mycket kan du söka?

OBS! Högre belopp under år 2022.

För år 2022 är maxbelopp att söka ut Landsbygdspotten är 75 000 kr. ( Detta är ett undantag. Vanligtvis är maxgränsen 50 000 kr)

Redovisning och utbetalning av stödet.

 • 75 % av beviljade medel betalas ut som förskott direkt efter att stödbeviljats. Resterande 25 % betalas ut efter godkänd slutredovisning.
 • Första delredovisning ska skickas in till kommunen inom 6 månader efter beslut om stöd. (se beslutsdatum)
 • Slutredovisning ska vara inskickad senast 24 månader efter beslutsdatum och innehålla:
  • slutrapport som i text beskriver vad man gjort. Bigoga om möjligt bilder som beskriver vad ni gjort i projektet.
  • ekonomisk redovisning där man redovisar projektets kostnader samt eventuella inbetalningar från medfinansiärer.
  • Redovisning av direktfinansierade insatser (ideell tid, material mm).

Vart skickar du din ansökan?

Du kan skicka in ansökan direkt i e-tjänsten eller skicka ansökan med post till Torsby kommun, 1 kommunkansliet, 685 33 Torsby.

Har du frågor om ansökan?

Du finner kontakuppgifter under rutan "Kontakt" ovan.

Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen