Vi får människor och företag att växa

Tuab är det lokala näringslivets och Torsby kommuns gemensamma näringslivsbolag som erbjuder rådgivning,
service och information till nya och befintliga företag.

Omställningscheckar

Skriv egen text vad bilden föreställer

Information från Region Värmland om omställningscheckar

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner i satsningen. Omställningscheckarna riktar sig till företag i Värmland. Företag kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen. Det går att ansöka till och med 30 september.

Här kan du läsa mer om omställningscheckarna:

https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/projektmedel/regionala-foretagsstod/omstallningscheckar/

Ta kontakt med Torsby Utveckling AB (Tuab) om du vill ansöka.

Om ditt företag vill ansöka, vill vi att du tar kontakt med Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare på Tuab, innan du skickar in ansökan. Detta för att ansökan ska bli så komplett som möjligt och för att hålla ner tiderna för hantering och handläggning hos Region Värmland.

Kontaktuppgifter:

Ingela Bönström Brusgård

E-post: ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se eller telefon: 076-801 61 75