Torsby kommun
Torsby kommun

Omlastningsterminalen

Terminalen ligger i norra delen av Skalleby industri­område som i sin tur ligger i norra delen av Torsby tätort. Terminalen består av två spår och en upplagsruta. Spåren som är 550 meter, går i en båge från Vinkelvägen i söder till Ekshäradsvägen (väg 239) i norr.

Vad är en omlastningsterminal?

Omlastningsterminalen i Torsby gör det möjligt för intressenter att bedriva omlastnings­verksamhet. Terminalen i Skalleby är i första hand avsedd för omlastning av virke, men är även anpassad för hantering av andra slag av gods. Omfattning och utförande av verksamhet regleras i avtal.

Omlastningsterminalen består av

Infrastrukturanläggning med

 • Spår 1 är ca 500 meter, här sker lastning och lossning
 • Spår 2 är ca 400 meter, även kallat förbigångsspåret

De båda spåren är sammankopplade med en växel i var ände. Gräns för infra­strukturanläggningen utmärks med en tavla. Den högsta tillåtna hastig­heten inom infrastrukturanläggningen är 10 km/tim.

Terminalvägen

En enkelriktad väg som förbinder väg 239 med Vinkelvägen. Inom ett område som avgränsas med bommar sker virkesinmätning, lastning och lossning.

Uppläggningsytor

Inom det område som avgränsas med bommar finns fyra uppläggningsytor för virke och andra slag av gods. Ytorna är markerade med belysningsstolpar och benämns yta 2, 3, 4, 5. På upplagsyta 1 finns en mätstation för virkes­inmätning.

Taxa för omlastningsterminalen

Enligt Allmänna bestämmelser för nyttjande av omlastningsterminalen gäller att upplagsytor inte anvisas om inte leverans alternativt transport av virke är bokad för hela volymen som avses att lagras.

 • Per vecka och anvisad m² upplagsyta 20 kronor
 • Per månad och anvisad m² upplagsyta 40 kronor
 • Per sex månader och anvisad m² upplagsyta 118 kronor
 • Per 12 månader och anvisad m² upplagsyta 155 kronor

Samt i tillägg erläggs 550 kronor per bokat tågsätt.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2017- 06-07, § 104.

Läs mer om vad som gäller vid omlastningsterminalen

Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöreglerPDF

Identifierad riskPDF

ArbetsmiljösamordningsmötePDF

JärnvägsnätsbeskrivningPDF

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 100 antagit Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns omlastningsterminal.PDF

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen