Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Gator

I Torsby kommun finns 90 kilometer asfalterade kommunala gator, gång - och cykelbanor samt åtta broar. Cykelvägarna är tillsammans 25 kilometer. Det är tekniska avdelningen som ser till att de blir snöröjda och att de underhålls. Stora delar av vinterväghållningen drivs på entreprenad.

Här kan du läsa om

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är särskilda trafikregler utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning. I Torsby kommun är det GVA-ingenjören vid tekniska avdelningen som tar beslut om lokala trafikföreskrifter. Trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens hemsida.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss, till exempel hål i vägen, ned­skräpning eller trasig gatubelysning på kommunala vägar. Då kan du göra en felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: