Om oss

Arbetet med att bygga upp utvecklingsmiljön The Wood Region började redan 2013. Verksamheten har byggts upp med hjälp av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Torsby kommun och Region Värmland. Vårt arbete har syftat till att utveckla en verksamhet som stödjer innovation, entreprenörskap och kunskapsutveckling inom området additiv utveckling och biokompositer. Vi vill också bidra till att att öka förädlingsvärdet på restströmmar från skogen (till exempel sågspån) och till att utveckla den skogsbaserade bioekonomin.

Vi har ett stort nätverk både regionalt och nationellt. Exempel på samarbetspartners regionalt är Paper Province Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sting Bioeconomy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Pro2Be på Karlstads universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., IUC Dalarna med flera. TIllsammans utgör vi ett ekosystem som vill ge företag och innovatörer de bästa förutsättningarna för att snabbt kommersialisera sina produkter och tjänster med koppling tillskogsbaseraddbioekonomii.

Vi har också samarbeten med olika aktörer när det gäller utrusning och material, t e x RISE i Mölndal, ABB, KFM och UPM.

Projektverksamhet

För att utveckla ochtillgängliggöraa vår kunskap och utrustning så deltar vi i olika projekt. Projekten kan vara finansierade av offentliga aktörer såsom Tillväxtverket och Vinnova, Region Värmland och Torsby kommun, eller vara heltföretagsfinansieradee. De kan gällamarknadsnäraa produkt- ochmaterialutvecklingg eller forskning. I projekten bygger vi också relationer och vårt nätverk växer ständigt. Genom vårt nätverk hittar vi nya samarbetspartners, får tillgång till de senaste rönen inom området och där kan vi hitta hjälp om vi inte själva hittar lösningen på ett problem.

Pågående projekt

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland (Bioinno), är ettsamverkansprojektt med syfte att främja innovation ochentreprenörskapp inomskogliggbioekonomii i Värmland och Dalarna.

I projektet deltar förutom The Wood Region även Paper Province, Dalarna Science Park och IUC Dalarna. Paper Province Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är projektägare och finansiärer är Tillväxtverket tillsammans med Torsby kommun och Region Värmland.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (SMF, upp t o m 249 anställda, max 50miljj i omsättning) och kan stötta till exempel genom rådgivning,forskarkontaktt,prototypframtagningg och andra genvägar ut på marknaden.

Paper Provincehemsidaa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan kan du läsa mer om projektet.