Torsby kommun
Torsby kommun

Avverkning av skog i Valberget

Avverkning planeras kring Vägslutet, Björnslingan, området vid termometern och skogspartiet söder om Valbergsängen mot Kajshea då delar av skogen är drabbad av barkborre.

Avverkning kring Vägslutet och Björnslingan

Avverkning planeras utföras av Stora Enso i området kring Vägslutet och Björnslingan med start måndagen den 20 februari, då skogen är drabbad av granbarkborre.

Upplysning till allmänheten

Det bästa är att undvika området helt för allmänheten, där avverkning sker (se orangemarkerat område). Säkerhetsavståndet till skördare är 90 meter och skotare 20 meter.

Kartan visar område som planeras avverkas

Bild från Stora Enso

Avverkning kring 2,5 km och 5 km vid "termometern".

Avverkning till området vid motionsspåren 2,5 km och 5 km intill "termometern" kommer ske under vecka 9. Skyltar kommer sättas upp, det bästa är att hålla sig undan helt där avverkning sker.

Röd markering där avverkning sker.

Röd markering där avverkning sker och där fordon kommer transportera ut virke

Avverkning kring den nya discgolfbanan

Avverkning planeras utföras i området då skogen är drabbad av granbarkborre.
Avverkningen påbörjas torsdagen den 9 mars.
Ris och virke kommer att köras ut. Maskinöverfarter vid stigar & leder förekommer.
Städning sker efter utfört arbete.

Alla träd utom granar lämnas kvar. Där endast granar finns uppstår dock en kal yta en tidsperiod. Underväxt sparas i möjligaste mån.
Död ved kommer att lämnas på organiserat och säkert sätt.
Återbeskogning planeras att ske med främst ek, björk och tall. Syftet är att nästa bestånd ska vara ljust, öppet och mindre känsligt för insektsangrepp.

Flaggvakter samt skyltar kommer att finnas på plats under åtgärdens utförande. Vänligen håll avstånd till maskiner och pågående arbete.
Arbetet utförs dagtid i dagsljus av Skogssällskapet.

Kartan visar område som planeras avverkas kring den nya discgolfbanan

Avverkning kring den nya discgolfbanan

Innehållsansvarig: Anna Lindqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen