Torsby kommun
Torsby kommun

Gång- och cykelväg avstängd vid Lasarettsvägen

Med start måndag vecka 34, 2023 är gång- och cykelvägen vid Lasarettsvägen mot väg E45 avstängd. En provisorisk gång/cykelväg kommer gälla tills vidare

Uppdatering 7/2

Gång- och cykelbanan från Lasarettsvägen mot väg E45 är fortsatt avstängd. Den provisoriska gång- och cykelvägen gäller tills vidare. Vägen kommer öppnas när tjälen har gått ur marken, detta på grund att det annars finns risk för skador på asfalten.

------

Med start vecka 34 2023 kommer befintlig gång/cykelgata från Lasarettsvägen mot väg E45 att stängas av pga byggtrafik.

En provisorisk gång/cykelgata, se bilden ovan, kommer gälla tills vidare.

En digital hastighetsmätare kommer monteras under denna period.

Området med byggtrafik kommer stängslas in.

Var observant på avspärrningar och maskiner i området.

Innehållsansvarig: Rickard Hansson-Böe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: