Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Anders Larsson
 • Rektor
 • Tfn: +4656016303
 • Mobil: +46706968726
 • E-post: anders.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Frånvaro och ledighet

Elevers frånvaro och ledighet

Frånvaro

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan skäl (skolk) får vårdnadshavaren ett SMS/mejl till uppgivet telefonnummer/mejladress. När eleven fyller 18 år upphör SMS/mejlavisering till vårdnadshavaren.

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap. Ogiltig frånvaro är en viktig signal om att något inte fungerar som det ska. Ett bra samarbete med hemmet har stor betydelse för att lyckas vända skolfrånvaro till skolnärvaro.

Ledighet

Gymnasieskolan som skolform är frivillig, men har man tackat ja till en gymnasieutbildning, måste man delta i undervisningen. Ledighet från undervisningen ska därför endast förekomma i undantagsfall. Mentor kan bevilja ledighet upp till 6 dagar per läsår, det görs via en ledighetsansökan.

Schoolsoft som digital lärplatform

Höstterminen 2022 gick kommunen över till Schoolsoft som digital lärplattform. Där kan du som vårdnadshavare och myndig elev följa elevens skolgång. Tex se schema, ha kontakt med personal, frånvaroanmäla och ansöka om ledighet.

Läs mer om Schoolsoft och ta del av instruktioner och inloggningssida Öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: