Stjerneskolan - Torsby gymnasium
Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

  • Stjerneskolan
  • Telefon:
  • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 60. Stjerneskolan
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad skola

Det individuella programmet utgår från den enskilda elevens kunskapsbas och förutsättningar där eleven utvecklar sina kunskaper som ökar förutsättningarna till en meningsfull sysselsättning som vuxen.

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskola) är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som är behörig enligt gällande antagningsregler. På Stjerneskolan finns det induviduella programmet.

Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov

Den enskilda elevens behov och möjligheter ska göra det möjligt att utifrån sina förutsättningar studera kurser ur nationella program och individuella programmet både på anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolan.

Studieplan för gymnasiesärskolans individuella program

Följande ämnesområden ingår (3600 timmar på 4 år)

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
APL kan ingå utifrån elevens förutsättningar


Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen