Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA ) går du om du är intresserad av hur världen och människor i samhällen fungerar och är intresserad av att arbeta med människor i framtiden.

På Samhällsvetenskapsprogrammet går du om du är intresserad av hur världen och människor i samhället fungerar och är intresserad av att arbeta med människor i framtiden. Programmet förbereder dig inför fortsatta studier mot ett framtida yrke, genom fördjupade ämneskunskaper. Du får använda varierande arbetssätt, ta eget ansvar och lära dig kritiskt tänkande.

På Stjerneskolan vill vi med våra inriktningar ta vara på din kreativitet, dina praktiska idéer och ditt intresse för samhällsfrågor, genom olika projekt, samarbeten och individuell utveckling.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskola och universitet, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området

Inriktningar

Beteendevetenskap

Ger kunskap om människors beteende, tankar och känslor, som individer och i samspel med andra. Lär ut hur människor lär sig och utvecklas. Du lär dig också mer om kommunikation och ledarskap i teori och praktik.

Medier, information och kommunikation

Ger kunskaper om mediernas betydelse i samhället, hur de formar vår omvärldsuppfattning och hur man framför budskap på olika sätt. Vi studerar kommunikation och omsätter den praktiskt med hjälp av olika medietekniker och programvaror. Du genomför projekt från idé till färdig produkt, så som utställningar och reklamkampanjer, där du utvecklar ditt kritiska tänkande och din samarbetsförmåga.

Samhällsvetenskap

Ger fördjupade kunskap i samhällskunskap, historia, religion och geografi. Vi vänder blicken ut mot världen och fördjupar oss i länders olika historia, statsskick och kulturer. Vi lär oss förstå varför länder agerar som de gör i olika situationer. Du får själv möjlighet att välja fördjupningsområde som du finner intressant.


Utbildningen vänder sig till dig som:

 • Tycker om att fundera ut, formulera och framföra dina synpunkter.
 • Önskar en utbildning som ger fördjupade kunskaper om samhälle, människor och medier i Sverige och i världen.
 • Vill ha en utbildning med många valmöjligheter efter gymnasiet.
 • I framtiden vill fortsätta studera.

Moderna språk på SA

Förutom engelska och svenska ska du studera ytterligare ett språk i två år, 200 poäng. Dina språkkurser ger dig meritpoäng; steg 3 och steg 4 kan ge dig 1,0 poäng.

Här kan du se vilka kurser som ingår i programmet.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 300p

Kurs

Poäng

Filosofi

50

Moderna språk

200

Psykologi

50Inriktning, samhällsvetenskap 450p

Kurs

Poäng

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionkunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100Programfördjupning samhällsvetenskap 300p

Kurs

Poäng

valbara kurser, skolans utbud

300Inriktning, beteendevetenskap 450p

Kurs

Poäng

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100Programfördjupning beteendevetenskap 300p

Kurs

Poäng

valbara kurser, skolans utbud

300Inriktiktning, medier, information och kommunikation 350p

Kurs

Poäng

Journalistik, reklam och information

100

Medieproduktion

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Psykologi 2a

50Programfördjupning medier, information och kommunikation 400p

Kurs

Poäng

Valbara kurser, skolans utbud

400Individuellt val 200p

Kurs

Poäng

Valbar kurser, skolans utbud

200Gymnasiearbete 100p

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete naturvetenskap

100Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: