Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Helena West
  • Administrativ chef
  • Tfn: +4656016066
  • Mobil: +46701040766
  • E-post: helena.westh@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Publieke controle en invloed

Burgers hebben recht op informatie om inzicht te krijgen in publieke zaken en om te kunnen deelnemen aan het politieke debat. De gemeente Torsby zorgt ervoor dat deze informatie beschikbaar is.

Het openbaarheidsprincipe

Volgens de Zweedse wet hebben alle Zweedse burgers recht op toegang tot publieke archieven en documenten, zowel op rijksniveau als lokaal. Dit is het openbaarheidsprincipe. Dit recht strekt zich in principe ook uit tot buitenlanders. Het zorgt ervoor dat burgers in staat zijn feiten te verifiëren, bestuurders verantwoordelijk te stellen voor hun acties en mee te doen aan het politieke debat.

Het openbaarheidsprincipe geldt echter niet voor àlle stukken. Bepaalde documenten kunnen vertrouwelijk zijn om bepaalde personen te beschermen. Ook documenten die nog niet voltooid of volledig zijn, zijn ontoegankelijk.

Wanneer een document wel toegankelijk is voor het publiek, kunnen burgers deze inzien en eventueel kopieën laten maken tegen een geringe vergoeding.

Openbare vergaderingen

De gemeenteraad van Torsby heeft alle gemeentelijke comités het recht gegeven om hun vergaderingen openbaar te maken, dat wil zeggen vrij toegankelijk voor het publiek.

Uitzonderingen daarop gelden alleen voor zaken die vertrouwelijk zijn omdat ze de rechten van een individu betreffen of omdat ze over de uitvoering van het bestuur zelf gaan (dit is zelden het geval). Een comité kan ook besloten vergaderen indien de betreffende zaak niet op de agenda stond of niet voldoende was voorbereid. Het grootste deel van de vergaderingen is echter openbaar.

Het uitvoerende comité kondigt zijn vergaderingen aan in het wekelijkse huis-aan-huisblad TorsbyBladet en op het gemeentelijke publicatiebord. Andere comités beslissen zelf hoe zij hun vergaderingen, indien openbaar, aankondigen.

Agenda's en notulen online

Alle agenda's, begeleidende stukken en notulen van de gemeenteraad, het uitvoerende comité en andere comités worden een week voor de vergadering online gezet. Zijn tevens in te zien in de plaatselijke bibliotheek.

Deze informatie is hier te vinden (in het Zweeds):

Kalender van vergaderingen

Agenda's, stukken en notulen

Het gemeentelijke publicatiebord

De gemeente Torsby heeft één officieel publicatiebord, online te vinden op torsby.se/anslagstavla. Op dit bord worden alle officiële mededelingen gedaan.

Het tijdschrift Torsby Nu

Viermaal per jaar wordt het informatietijdschrift Torsby Nu onder alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Torsby verspreid. Het blad behandelt actuele thema's over de werkzaamheden van de gemeente, achtergrondinformatie en andere interessante zaken die gaande zijn. Door dit tijdschrift te lezen, blijf je goed op de hoogte van wat er in de gemeente Torsby gebeurt. U kunt Torsby Nu online lezen.

Bezwaar aantekenen tegen besluiten

Iedereen kan bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Dit kan zowel om wettelijke als om administratieve redenen.

Wettelijke gronden

Een beroep op wettelijke gronden is bedoeld om te beslissen of een besluit op rechtmatige wijze tot stand is gekomen. Deze vorm van bezwaar kan alleen worden ingediend door inwoners die staan ingeschreven in het gemeentelijke bevolkingsregister of door eigenaren van onroerend goed binnen de gemeente. Het beroep dient in dit geval binnen drie weken nadat het besluit is gepubliceerd op het gemeentelijke publicatiebord, ingediend te worden bij de districtsrechtbank in Karlstad.

Administratieve gronden

Alleen degene(n) die direct getroffen worden door een besluit van de gemeente kunnen bezwaar aantekenen op administratieve gronden. Het bezwaar kan zijn gericht op de rechtmatigheid of de billijkheid van de beslissing. Voorbeelden van besluiten waartegen bezwaar kan worden aangetekend zijn bouwvergunningen en zorgindicaties. Het bezwaar moet binnen drie weken ingediend worden bij het gemeentelijke comité dat verantwoordelijk is voor het genomen besluit. Het comité kan hetzij tot herziening van het besluit overgaan, hetzij het besluit ter verdere toetsing doorsturen aan de districtsrechtbank.

Innehållsansvarig: Helena West
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: