Torsby kommun
Torsby kommun

Vattennivåer våren 2019

På denna sida lägger vi löpande ut information om vattenståndet i bland annat Klarälven 2019. Ingen vårflod väntas dock enligt räddningstjänsten. Sista rapporten vi lämnar här är från 17 juni 2019.

Så gott som varje vår stiger vattennivåerna som en följd av att vinterns snö smälter. Kommer det dessutom stora mängder regn ökar vattenmängden.

I år, 2019, bedömer räddningstjänsten att det inte är någon risk för någon kraftig vårflod.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Räddningstjänsten måste först säkerställa att samhällsfunktioner som till exempel hemtjänst, äldreboenden, skolor och IT-miljö är under kontroll.

I händelse av kris, vårflod eller annat lämnar vi information löpande information här på kommunens webbplats och på vår Facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun.

Dagens vattennivåer

(Källa: Fortum, SMHI m.fl.)

Räddningschef Mats Moberg lämnar här rapporten över vattennivåerna dagligen. Rapporten visar vattennivåerna från 1 januari 2019 och framåt, den kommer från Fortum.

 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-06-27PDF
  Mats Moberg: Tillrinningen i Höljessjön börjar närma sig det normala för sommaren, och inget tyder på att vi får någon annan händelseutveckling.
 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-06-17PDF
  Mats Moberg:Nivån i älven är stadigt sjunkande och säsongen för vårflod är passerad. Vi lämnar därför ingen fortsatt daglig rapportering här förrän vi har ett behov av detta. Endast stora regnmängder kan få älven att stiga till nivåer som innebär störningar på infrastrukturen.
 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-06-01PDF
  Mats Moberg: Älven stiger sakta men säkert till följd av den senaste tidens regnande. Tappningen är dock fortfarande lägre än vid en normal vårflod, och enligt Fortum finns i nuläget ingen anledning till oro.
 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-05-31PDF
  Mats Moberg: Nivån i älven är i stort sett oförändrad sen gårdagen. Senaste regnet kommer sannolikt att medföra något ökad nivå de närmaste dagarna.
 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-05-28PDF
  Mats Moberg 28 maj: Vi har fortfarande stigande nivå i älven, men ingen större anledning till oro. Nivån är fortfarande låg i jämförelse med en normal vårflod.
 • Vattennivåer 2019-01-01--2019-05-25PDF
  Mats Moberg 25 maj: En hel del regn väntas falla i tillrinningsområdet under helgen, och nivån i älven kommer sannolikt att fortsätta stiga under kommande vecka.
 • Vattennivåerna 2019-01-01-2019-05-24PDF
  Mats Moberg 24 maj: Fjällfloden har kommit igång trots tidigare prognoser som sa det motsatta.

  I Höljes har utskovsluckorna öppnats en aning, och Fortum sidotappar för första gången i vår. Nivån i Klarälven är nu stigande, men inget tyder på att det ska bli några större problem. Det kan ändå vara på sin plats att se över sin fastighet och egendom i god tid om man har haft problem med höga flöden tidigare år. Väder är nyckfullt och stora regnmängder kan ändra förutsättningarna snabbt.

Vattennivån förra året

Den 20 maj 2018 hade vi rapporterat dag för dag om vattennivåer. Då var Klarälven m.fl. vattendrag högra än i år.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen