Torsby kommun
Torsby kommun

Frågor och svar om vårfloden 2018

Vid en hotande översvämning eller högt vattenstånd har du med all säkerhet en del frågor att ställa. En del av svaren hittar du nedan.

Kan jag få sand och sandsäckar av kommunen?

Ja, från och med 8 maj kl. 18 kan du hämta sandsäckar och sand på brandstationen i Sysslebäck och Stöllet. Det är ett begränsat antal säckar så de är i första hand till för att t.ex. täta golvbunnar, dessvärre inte för att bygga barriärer. Låt oss hjälpas åt så de räcker åt fler personer som behöver.

Det finns säckar och sand och spadar, du skottar själv i sanden och kör hem den. Det kostar inget, men du får gärna lämna tillbaka själva säckarna efteråt.

Har du några frågor eller behöver ha användningstips kan du ringa materialansvarige på räddningstjänsten Pär Gerke på telefon 0560-161 24.

Vad gör jag om mitt hus hotas av översvämning och höjd vattenlinje?

Är läget akut, huset hotas inom de närmaste dygnen, kontakta räddningstjänsten.
Som fastighetsägare har du även ett eget ansvar för att skydda din fastighet. Råd, tips och information kan du få från räddningstjänsten eller ditt försäkringsbolag.
Viktigt är att kontakta sitt försäkringsbolag i förebyggande syfte om du ligger i riskzonen för översvämning.

Varför ser prognoserna för stigningen av vattennivån olika ut från dag till dag?

Kommunens prognoser grundar sig på information som distribueras från Fortum, som står för regleringen av tillflödet i Klarälven, samt SMHI. Eftersom höjningen av vattennivån i Klarälven är avhängd flera faktorer, bland annat nederbörd samt till- och frånflöden, kan prognosen variera beroende på vilka uppgifter kommunen får från Fortum och SMHI.

Beräknad stigning av vattennivån är ett genomsnittligt värde utifrån ett längre perspektiv och kan därför variera dag från dag.

Vart vänder jag mig om jag får problem med hög vattennivå eller källaröversvämning?

Under kontorstid (helgfri måndag till fredag kl. 8-16) kan du kontakta räddningstjänsten:

I ett akut läge öppnas som regel ett särskilt direkttelefonnummer för allmänheten.

11 maj 2018: Om du är orolig för att vattnet stiger upp i din brunn eller stiger oroväckande på din tomt, kan du ringa räddningstjänsten på tfn 0560-108 35 (dygnet runt).

Hur hög är risken för höga flöden?

Här kan du läsa om risken av höga flöden (SMHI).

Vilken hjälp kan jag få från räddningstjänsten?

Kommunen ska inte ta över den enskildes ansvar men bland annat genom rådgivning underlätta för dig som fastighetsägare att fullgöra dina skyldigheter. Läs mer om räddningstjänstens uppdrag i samband med översvämning.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Försäkringsbolagen talar om begreppet räddningsplikt som innebär att försäkringstagaren måste agera och efter förmåga begränsa skada som är förestående.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Var hittar jag information om läget i Torsby kommun?

Under en översvämning kan du lyssna på radio och TV för att få information.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Räddningstjänsten
  • Telefon: 0560-108 35
  • E-post: raddningstjansten@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 100. Räddningstjänsten
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen