Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Riskobjekt

Torsby är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. På den här sidan kan du läsa om riskerna i vår kommun.

Risker i kommunen

Många risker är kopplade till extrema väderförhållanden och som kommuninvånare kan du påverkas olika beroende på var i kommunen du bor.

Några exempel på risker är:

 • översvämning vid extremt väder
 • problem med dricksvatten och avlopp
 • strömavbrott
 • telestörningar
 • utsläpp av farliga ämnen
 • dammhaveri

Risk- och såbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA, är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Alla kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser.

Här hittar du risk- och sårbarhetsanalysen för vår kommun.

Dammar i vår kommun

I kommunen finns många dammar som kan dämpa höga flöden men som samtidigt kan utgöra en risk vid ett dammbrott. De många dammarna i vår kommun räknas som riskobjekt.
Nedan här ser du hur de klassas av kraftföretagen.

Kraftföretagen och Gruvindustrin har ett klassningssystem, RIDAS och Gruv-RIDAS, som utgår från konsekvenser vid ett dammbrott.

Det finns tre konsekvensklasser 1+, 1 och 2. Dammar med konsekvensklass 1+ innebär att ett dammbrott skulle orsaka den största skadan och dammar i klass 2 den lägsta skadan.

Dammar med RIDAS klass 1-2 i kommunen

Damm

RIDAS

Ägare

Höljes

Klass 1 +

Fortum Generation AB

Eggsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Tåsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Tisjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Bograngen

Klass 1

Fortum Generation AB

Letafors

Klass 1

Fortum Generation AB

Fageråssjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Örsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Dammsäkerhet

Norconsult har på uppdrag av Fortum Generation AB tagit fram ett underlag för samordnad beredskapsplanering i Klarälven. Just nu pågår arbetet med att ta fram en mall för beredskapsplanering. Syftet med en beredskapsplanering är att vara förberedd vid en eventuell olycka.

Dammbrott med allvarliga konsekvenser är ytterst osannolika. Internationell statistik för inträffande dammbrott för stora dammar visar att sannolikheten för dammbrott är i storleksordningen 10 – 4/år (en tiondels promille/år). 

Problem med dricksvatten och avlopp

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av vattnet eller maten. Det kan till exempel orsakas av smitta eller giftiga ämnen i mat eller vatten.

Vatten kan hotas om det till exempel utsätts för en hög koncentration av förorenande ämnen. Vattenproblem kan också bero på att det finns för lite eller för mycket vatten.

I dag är kunskapen om många risker i maten stor och det finns regler för att skydda dig som konsument.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Ett sätt att förbereda sig på inför en händelse där kvalitet, och tillgång till vatten, påverkas är att förvara en lämplig mängd vatten i bostaden, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda.

Strömavbrott

Mycket i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Att plötsligt behöva klara sig utan ström kan därför kännas riktigt svårt. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator. De människor som behöver hjälp till vardags kommer också att få hjälp först vid en kris. Om du är frisk och klarar din vardag själv kan du därför få vänta längre innan du får hjälp.

Förbered dig inför ett strömavbrott genom att ha:

 • ficklampor och reservbatterier hemma på ett lättillgängligt ställe
 • stearinljus, värmeljus, tändstickor/tändare lättillgängliga
 • dunkar hemma som du kan ha vatten i
 • tillgång till livsmedel som inte kräver uppvärmning
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter
 • telefonnummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten,
 • elleverantören och sjukvården uppskrivna på papper
  ett husapotek hemma med dina viktigaste läkemedel
  kontanter hemma
  extra laddningsbatterier (powerbank) till mobiltelefonen
  Viktigt under ett strömavbrott:
  Lyssna på Sveriges Radio P4 lokalkanalen.
  Lyssna på bilradion om du saknar annan radio.
  Avdela ett rum där familjen vistas så bevarar ni värmen längre.
  Om det är vinter och kallt kan du tömma frysen och lägga känsliga matvaror utomhus, exempelvis på uteplatsen eller balkongen.
  Laga mat på campingkök eller grill om inte ugn eller spis fungerar.
  Elda i kakelugn eller kamin om du kan.
  Öppna fönstren och vädra ibland. Om du eldar går det åt mycket syre.
  Håll kontakt med dina grannar och se till så att de också klarar sig.
  Viktig information kommer du att få via Sveriges Radio P4 lokalradion och på kommunens facebooksida. Det kan till exempel vara information om var du kan få hämta dricksvatten.
Telestörningar
Vid störningar i telefonin kan det bli problem att ringa larmsamtal till 112 eller söka information via telefonen. En batteridriven radio kan vara bra att ha för att kunna få till sig information vid en telestörning.

Telestörningar kan inträffa till exempel på grund av extremt väder som i sin tur orsakar elavbrott. Extremt väder kan till exempel vara storm eller snöstorm. Även översvämningar kan orsaka elavbrott och telestörningar.

Batteridriven radio - ett bra komplement
Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar. Vid ett elavbrott är det därför bra att ha en radio som drivs på batterier, solceller eller på annat sätt inte är beroende av hushållsel.


Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen