Torsby kommun
Torsby kommun

Riskobjekt

De många dammarna i vår kommun räknas som riskobjekt.
Här ser du hur de klassas av kraftföretagen.

Dammar i vår kommun

I kommunen finns många dammar som kan dämpa höga flöden men som samtidigt kan utgöra en risk vid ett dammbrott.

Kraftföretagen och Gruvindustrin har ett klassningssystem, RIDAS och Gruv-RIDAS, som utgår från konsekvenser vid ett dammbrott.

Det finns tre konsekvensklasser 1+, 1 och 2. Dammar med konsekvensklass 1+ innebär att ett dammbrott skulle orsaka den största skadan och dammar i klass 2 den lägsta skadan.

Dammar med RIDAS klass 1-2 i kommunen

Damm

RIDAS

Ägare

Höljes

Klass 1 +

Fortum Generation AB

Eggsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Tåsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Tisjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Bograngen

Klass 1

Fortum Generation AB

Letafors

Klass 1

Fortum Generation AB

Fageråssjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Örsjön

Klass 1

Fortum Generation AB

Dammsäkerhet

Norconsult har på uppdrag av Fortum Generation AB tagit fram ett underlag för samordnad beredskapsplanering i Klarälven. Just nu pågår arbetet med att ta fram en mall för beredskapsplanering. Syftet med en beredskapsplanering är att vara förberedd vid en eventuell olycka.

Dammbrott med allvarliga konsekvenser är ytterst osannolika. Internationell statistik för inträffande dammbrott för stora dammar visar att sannolikheten för dammbrott är i storleksordningen 10 – 4/år (en tiondels promille/år). 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen