Torsby kommun
Torsby kommun

POSOM-grupp, organisation för krisstöd

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. I kommunen finns en POSOM-grupp.

Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Inom varje kommun finns krisstödsgrupper ofta kallade POSOM-grupper. Kommunen har enligt lag ett ansvar att ge ett sådant stöd och omhändertagande vid katastofer, större olyckor eller händelser där många behöver ett omfattande stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Huvuduppgiften för dessa grupper är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta information- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

POSOM-verksamheten i Torsby kommun består av en ledningsgrupp på
elva personer som är indelade i en södra och norra del då avstånden i vår kommun är stora.

I ledningsgruppen finns representanter från:

 • kyrkan
 • socialtjänsten
 • räddningstjänsten
 • polisen
 • skolan
 • Region Värmland

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. Om POSOM-grupperna ska kopplas in efter en händelse avgörs av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS Alarm.

Sammankallande för POSOM-möten i Torsby kommun är Kicki Lech.

Kallar ut POSOM-gruppen för räddningtjänsten och polisen.

Läs om POSOM

Det finns en hemsida som beskriver POSOM i Sverige.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen