Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: +4656010835
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Peter Bergström
 • räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

VMA används för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor som gasutsläpp, större bränder eller andra kriser.

Om någon form av kris i samhället hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet. Då används så kallat VMA - Viktigt meddelande till allmänheten för att nå stora grupper av människor. Exempel på händelser då VMA används är gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Meddelandet går ut främst via radio och tv.

Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Så ska du agera vid VMA

När du tar emot varningen ska du:

 • Följa instruktionerna noga.
 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

113 13 - information vid kris eller olycka

För information vid ett VMA, ring inte nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se.

Till 113 13 kan du ringa om du vill ha eller lämna information om. en allvarlig kris i samhället. De kan till exempel handla om en större storm eller översvämning. Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser och myndigheter vid allvarlig händelse.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö. Det gäller även polisens nummer 114 14 för fall som inte är akuta eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

Krisinformation.se

www.krisinformation.se kan du gå in och läsa om allvarliga händelser i Sverige och utomlands. Under en pågående kris kan du följa läget och få en översiktlig bild av situationen. Här sammanställs information från myndigheter, kommuner och andra aktörer.

SMS-meddelande

Från och med 1 juli 2017 kan räddningstjänsten även begära att varnings-sms skickas till mobiler, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

Innehållsansvarig: Peter Bergström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen