Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Skydda sin fastighet mot översvämning

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Här hittar du information hur du kan skydda din fastighet.

Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. Genom olika förebyggande åtgärder kan du minska risken och begränsa skadorna på din fastighet.

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan dig som fastighetsägare och kommunen.

Inför en översvämning

Genom att veta hur du ska agera vid en översvämning underlättar du både för dig själv och för beredskapspersonalen. Nedan följer råd om hur man bör agera vid en översvämning.

Innan en översvämning

Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet. Om du bor i ett område med översvämningsrisk bör du se om din fastighet.

Tänk på detta när snön börjar smälta

 • Led bort smältvattnet från huset.
 • Skotta bort snön i nedfarter till källargarage.
 • Frilägg brunnen utanför garagedörren.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.

Tänk på detta vid översvämningsrisk

 • Täta golvbrunnar.
 • Fråga kommunen hur risken för översvämning är där du bor. Detta är extra viktigt om du bor i närheten av vatten.
 • Du kan behöva en barriär som skyddar det som är viktigast.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är snö- och isfria. Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Här kan du följa väderprognoser där SMHI utfärdar varningar – om du misstänker att det finns risk för översvämning i ditt område. 

Läs mer om översvämning

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: