Torsby kommun
Torsby kommun

Information med anledning av coronaviruset (covid -19)

Torsby kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns information till dig som invånare om hur den kommunala verksamheten förändras.

En kort info om corona

Här beskriver Folkhälsomyndigheten mycket kort och bra vad det handlar om.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du hellre ha våra nyheter i datumordning?

På vår startsida www.torsby.se har vi våra nyheter i datumordning, med den nyaste överst, om du föredrar att ta del av vår information på det viset.

Allmän information om coronaviruset

På vår sida www.torsby.se/allmantomcorona finner du lite allmän information som vi samlat för att hjälpa dig nu när coronaviruset och smittspridning är en mycket aktuellt och angelägen fråga.

Förändringar i kommunens verksamheter

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter gäller från 25 mars 2020 och innebär att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer om de nya reglerna.

Torsby flygplats

2020-03-25: Från och med måndag 30 mars är flyglinjen Torsby/Hagfors - Arlanda pausad. Detta är beslutat av Trafikverket och gäller till och med söndag den 26 april. Beslutet är taget med anledning av effekterna kring coronapandemin. Mer info på www.torsbyflygplats.se

-------------------

Vård och omsorg, handikappomsorg, socialtjänst, ungdomsmottagning, familjecentral

2020-03-20: Från och med fredag 20 mars är det besöksförbud på Torsby kommuns samtliga boenden, dvs. särskilda boenden (äldreboenden), gruppboenden för handikappade, korttidsboende (för äldre eller handikappade) och växelvård.

Detta för att skydda våra brukare och minska risken för smittspridning.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka brukare om besökaren inte har luftvägssymtom. Då måste man i förväg ta kontakt med personal på det boende som brukaren bor eller vistas.

Läs mer om besöksförbudet här.

-----------------

Ungdomsmottagningen

2020-03-16: Ungdomsmottagningen är stängd på obestämd tid pga. coronaviruset för att förhindra smitta och spridning.

Alla besök/ärenden till barnmorska ska först bedömas och bokas via telefon 010-834 75 05 mellan kl. 11-12. Alla besök kommer att förläggas på Barnmorskemottagningen, Familjecentralen.

Bokade besök till Kurator, ny adress: Altarvägen 6, Torsby. Ring 070-379 99 42 innan du kommer!

-------------

Familjecentralen

2020-03-16: De öppna verksamheterna (babycafé och öppna förskolan) på familjecentralen kommer tillsvidare att hålla stängt som en åtgärd att minska rörlighet och kontakter i samhället.

Bokade besök på BVC, BMM och hos socionomen sker som vanligt under förutsättning att man inte har några förkylningssymtom.

-------------------------------------------------

Information till företag

2020-03-27: Vi tipsar om Verksamt Värmlands företagsjour

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring "Verksamt Värmlands företagsjour" för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Telefonnummer företagsjour: 010-831 90 50
Öppettider: Måndag-fredag kl. 9.00-16.00 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00).
Webbsida: www.verksamt.se/web/varmland

2020-03-23: Betala tillsynsavgiften?

Har du som företag inte möjlighet att betala tillsynsavgiften nu? Det finns möjlighet att skjuta upp betalningen. Läs mer om hur du går till väga i vår nyhet.öppnas i nytt fönster

2020-03-20: Kontakta näringslivsavdelningen på Torsby kommun eller till TUAB om du som företagare är i behov av råd och stöd till följd av coronaviruset. Kontaktuppgifter hittar du på sidan corionainformation till företag. Där finns också tips på webbplatser där du som företagare kan hitta information.

-------------------------------------------------

Kommunen och frivilliga hjälper seniorer få hem mat

2020-03-19: Hjälp till seniorer att få hem mat. Nu har ju Folkhälsomyndigheten rekommenderat att alla personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter, och då kan det vara svårt att få hem matvaror. Har du inte själv just nu någon som kan handla åt dig, kan kommunen hjälpa dig. Vi tar hjälp av frivilliga för att handla matvaror och köra hem till dig.

Från torsdag 19 mars kl. 10-12, 13-15 kan du göra din beställning. Telefon 073-523 05 04 eller på webben www.torsby.se/handla70plus.

Från och med nästa vecka (vecka 13) kan du få varor hemkörda, en gång per vecka.

Här på www.torsby.se/handla70plus läser du om hur du beställer och hur det går till.

------------------------------------------------

Räddningstjänsten informerar

2020-03-18: Med anledning av coronaviruset ändrar Region Värmland sina rutiner för sjukvårdslarm. Räddningstjänsten kommer i fortsättningen att endast att åka ut på IVPA-larm om det inte finns risk för coronasmitta. Andra larm som Första hjälpen-larm kommer endast att hanteras av ambulans- och sjukvårdspersonal.

Region Värmland beslutade på onsdagen om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland. För att minska riskerna att smitta slår ut samhällsviktiga funktioner kommer räddningstjänsten inte att larmas ut på vissa uppdrag. Det innebär att IVPA, I väntan på ambulans, endast når räddningstjänsten om man inte misstänker Covid-19 hos den som söker hjälp. Dessa beslut ligger tills vidare och stöds av kommun och räddningstjänst.

Räddningstjänsten i Torsby och Sunne arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som utbildningar, tillsynsverksamhet med mera omprioriteras. Besök på brandstationerna är förbjuden för icke behörig personal men du är välkommen att ringa räddningschef Peter Bergström tfn 070-301 40 79 vid funderingar.

-------------------------------------------------

Badhusen, fritid, kultur, träffpunkter

2020-03-18: Från kl. 08.00 idag stängdes TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet samt fritidsgårdarna Hole och Tranan. Personal som badvärdar och fritidsledare ska istället hjälpa till inom äldreomsorgen. Personal i Sysslebäck ska bistå Dalbygården och de i Torsby ska jobba på Linden och Lövenstrand.

Sportlife gym som finns på TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet är öppet tills vidare, endast för befintliga medlemmar.

-------------

2020-03-19: Från onsdag 18 mars är biografen Stjärnan stängd tills vidare och detsamma gäller Bio Nordvärmland i Ambjörby.

--------------

2020-03-17: Biblioteken i Torsby och Sysslebäck håller öppet som vanligt men ställer in alla evenemang tills vidare som till exempel föreläsningar, sagostunder och språkcafé. Detta för att minska spridningen av coronaviruset. Bokbussen kör som vanligt enligt turlistan.

--------------

2020-03-16: Träffpunkterna inställda. De träffpunkter för seniorer som var planerade under våren 2020 har tyvärr ställts in för att bidra till att minska risken för smittspridning. Det gäller Träffpunkt Gömmanberg , Finnskoga Dalby och Träffpunkt Sysslebäck.

---------------------------------------------

Förskola, grundskola, särskola, kulturskola, UKM

Torsby kommuns förskolor och grundskolor är öppna som vanligt.

UKM Torsby är inställt

Torsbys Ung Kultur Möts som var planerad att vara lördag 28 mars är inställd.

-------------------

Brev till vårdnadshavarare

2020-03-20: Hur förbereder sig Torsby kommuns skolor, förskolor och fritidshem för en eventuell stängning?

-------------------

Inventering av behov av barnomsorg

2020-03-18: Vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola får idag en fråga från barn- och utbildningsförvaltningen om sitt behov av barnomsorg, OM det skulle komma ett beslut att förskolor och grundskolor behöver stängas. Här på www.torsby.se/behovavbarnomsorg finner du det formulär som du ombeds fylla i.

------------------

Kost- och städ, matservering, kommunens restauranger

2020-03-25: När badhusen stängde för en vecka sedan skapades en personalpool med badvärdar och fritidsledare varav en del hjälper till inom omsorgen. Nu har kommunens städavdelning hört av sig och behöver hjälp. Då gjordes ett byte där en personal från Sysslebäcksbadet började städa på Kvistbergsskolan och en person inom städ, som hade utbildning som undersköterska, började på Dalbygården istället.

Nya matrutiner på skolor och nu även restauranger

2020-03-25: Restaurang Skogsstjärnan (sjukhusrestaurangen) och Mätt o Go på Valbergsgården har ändrat sina serveringsrutiner som en följd av Livsmedelsverkets nya bestämmelser igår.

Skolorna serverar sedan en dryg vecka tilbaka maten på tallrik istället för som tidigare genom att eleverna får ta av en buffé.

Läs mer om förändringarna och se inlägget när förskoleklass C på Holmesskolan är i matsalen och äter idag.

------------

Förändring inom matbespisningen på skolorna:

2020-03-17: För att minska risken med smittspridning kommer skoleleverna från och med torsdag 19 mars inte längre att ta sin mat själva från matbuffén utan de blir serverade maten på tallrik.

Under den här perioden, som vi idag inte vet hur lång den blir, kommer det bara att serveras en sorts sallad eller grönsak per dag, detta för att underlätta serveringen.

Elever med specialmat och allergier kommer förstås även nu att få den mat som är anpassad efter deras behov.

-------------------

Familjecentralen

2020-03-16: De öppna verksamheterna (babycafé och öppna förskolan) på familjecentralen kommer tillsvidare att hålla stängt som en åtgärd att minska rörlighet och kontakter i samhället.

Bokade besök på BVC, BMM och hos socionomen sker som vanligt under förutsättning att man inte har några förkylningssymtom.

------------------

Brev till vårdnadshavare

2020-03-13: Information till vårdnadshavare och elever vid Torsby kommuns förskolor och skolor.

----------------------------------------------------

Gymnasieskolan Stjerneskolan

Nya vägar till lärande, kontakter och rutiner på Stjerneskolan

2020-03-19: Stjerneskolan uppmanar alla föräldrar med ungdomar på skolan att uppdatera sina kontaktuppgifter i dexter. Detta för att inte missa viktig information.

SYV, kurator och skolsköterskan på skolan har startat facebook-sidor för att kunna ha kontakt med eleverna. Här läser du mer om detta på stjerneskolans webbplats.

------------------

2020-03-17: Gymnasieskolan Stjerneskolan är stängd från och med den 18 mars. Skolan går istället över till distansutbildning.

Torsby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att låta undervisning på gymnasiet gå över på distansutbildning från och med onsdagen den 18 mars. Beslutet gäller även komvux och gymnasiesärskolan.

Att utbildningen på Stjerneskolan sker på distans betyder inte att det är ledigt från skolan utan att eleverna fortsätter sina studier på hemmaplan.

Syftet med distansutbildningen är att minimera smittspridningen av Covid-19. Då skolan är stängd för eleverna sker inga möten utan all kontakt äger rum via mail och telefon. Studierna kommer bland annat att ske via en webbaserad lärplattform.

Anställda på Stjerneskolan kommer i vanlig ordning att vara på sin arbetsplats.

----------------------------------------------------

Politik och förvaltning

2020-3-24: Kommunfullmäktige kallar till extra sammanträde 6 april. Detta för att bland annat besluta om att ge kommunens nämnder och styrelser rätt att genomföra sina kommande sammanträden digitalt. (Denna möjlighet har inte funnits förut, men kan nu det genom en ändring i kommunallagen, "om fullmäktige så medger".) Kommunfullmäktiges april-sammanträde kommer också att flyttas fram till maj.

2020-03-17: Kommunens krisledningsnämnd sammanträdde för första gången tisdagen den 17 mars. Detta för att få information från kommundirektör och säkerhetssamordnare om läget inom de kommunala verksamheterna.

Krisledningsnämnden har inte tagit över beslutsfattandet i kommunen, utan alla nämnder och styrelser arbetar som förut inom sina områden.

Kommunens beredningsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar träffas dagligen för att avrapportera läget inom sina olika verksamheter. Vid dessa möten informerar också kommundirektören och säkerhetssamordnaren om övergripande beslut och direktiv som kommit från myndigheter etc.

-----------------------------------

Information i TorsbyBladet

2020-03-25: Idag hade vi en tvåsidig annons nr 2 i TorsbyBladet på mittuppslaget, PDFdär vi tipsar om tvätta händerna m.m. samt listade upp olika åtgärder som gjorts inom kommunens olika verksamheter med anledning av corona.

2020-03-18: Idag hade vi en annons i TorsbyBladetPDF där vi tipsar om var man kan få mer information, var man finner kommunens information (torsby.se/corona) och tips på hur man kan förhindra smittspridning.

----------------------------------------------------

Förändrade besöksmöjligheter

Vissa kommunala verksamheter har infört begränsningar i möjligheten att komma på besök, detta är för att minska risken för smittspridning:

Kommunkontoret i Torsby, samverkanskontoret i Sysslebäck och tekniska avdelningens olika kontor och verksamheter

Är du utan symptom (hosta, feber, snuva) är du välkommen in, men för att undvika smittspridning rekommenderar vi att du ringer eller mailar till oss i första hand och då till de personer som anges nedan:

Miljö- och byggavdelningen:
Åsa Holje tel. 0560-16060 eller e-post asa.holje@torsby.se , mån-tors
Malin Jonsson tel 076-116 60 84 (även sms) eller e-post malin.jonsson@torsby.se

Ekonomiavdelningen:
Kristel Pärlin tel. 0560-16128 eller e-post kristel.parlin@torsby.se
Lilian Hellström tel. 0560-16031 eller e-post lilian.hellstrom@torsby.se

Tekniska avdelningen/kommunförrådet, vattenverk m.m.
I första hand, boka besök med den du vill träffa. Du hittar kontaktuppgifter på www.torsby.se/kontaktaoss

Allmänna frågor: Eva-Lena Kvarnlöf tel. 0560-16064, e-post eva-lena.kvarnlof@torsby.se eller Sven-Erik Engström tel. 0560-16210, e-post sven-erik.engstrom@torsby.se.

Samverkanskontoret i Sysslebäck:
Ring först och boka tid med den du vill träffa. På grund av personalbrist kan kontoret vara stängt ibland. Du hittar kontaktuppgifter på www.torsby.se/kontaktaoss.

Särskilda boenden, gruppboende, korttidsvård/växelvård
Besöksförbud från och med fredagen den 20 mars 2020

---------------------------------------------

Så här arbetar Torsby kommun

Torsby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för samhällsspridning av viruset i Sverige som mycket hög. Torsby kommun följer händelseutvecklingen och som läget är nu är alla kommunala verksamheter igång som vanligt. Kommunen kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Kommunens hållning

Kommunens hållning är att förlita oss på kända fakta och följa de råd och direktiv som bland annat Folkhälsomyndigheten och smittskyddet hos Region Värmland ger.

Torsby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från arbete, skola eller förskola om du inte är sjuk eller uppvisar några symptom. Vi uppmanar vårdnadshavare och elever som varit i ett riskområde att kontakta rektor eller skolsköterska. Vi uppmanar också all personal att kontakta sin chef om de varit i ett riksområde.

Personer som rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom (feber, hosta och/eller andningssvårigheter) ska kontakta sjukvården genom att ringa 1177.

Avstämningsmöten

Kommundirektören och säkerhetssamordnaren har avstämningsmöten varje vardag med företrädare för kommunens olika verksamheter. Planen är att mötena ska fortsätta så länge det behövs. Från och med vecka 13 tre gånger varje vardag.

Där rapporterar alla hur situationen är i respektive förvaltning, vilka förändringar som gjorts osv. Säkerhetssamordnaren informerar om övergripande beslut som kommit in från myndigheter och man tar ställning till övergripande inriktningar.

Personal inom kommunens verksamheter får information som rör deras arbete från sin chef på det sätt som de brukar få sin information. Övergripande information som rör personal finns på kommunens intranät.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • säkerhetssamordnare
 • Tfn: 0560-160 88
 • Mobil: 073-275 57 76
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen