Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Kicki Svensson
 • Teknisk Administratör
 • Tfn: +4656016010
 • Mobil: +46702230554
 • E-post: kicki.svensson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trygghetsboende i Torsby kommun

I Torsby kommun finns tre trygghetsboenden; Valbergsgården i Torsby, del av Klarastrand i Stöllet och Finnskogahemmet i Bograngen.

Trygghetsboende är en boendeform där du bor i lägenhet med eget kontrakt, och där din lägenhet ligger i nära anslutning till samlingslokaler, gemensamma utrymmen och restaurang.

Du har möjlighet att köpa lunch varje dag och har tillgång till gemensamma aktiviteter. Det finns en aktivitetssamordnare som bl.a. hjälper till med att ordna aktiviteter och tillställningar.

Lediga lägenheter på trygghetsboende

När det finns lediga lägenheter på något av våra trygghetsboenden kan du se här var de är.

Valbergsgårdens trygghetsboende

Valbergsgården i Torsby tätort finns 37 lägenheter och gemensamhetslokaler. För mer information vänder du dig till tekniska avdelningen, tfn 0560-160 10.

Klarastrands trygghetsboende

Klarastrand i Stöllet finns sju lägenheter och gemensamhetslokaler. För mer information vänder du dig till tekniska avdelningen, tfn 0560-160 10.

Bograngens trygghetsboende

På Finnskogahemmet i Bograngen finns tre lägenheter och gemensamhetslokaler. För mer information vänder du dig till lokalkontoret i Sysslebäck, tfn 0560-166 32.

Särskilt boende

Trygghetsboende är inte detsamma som särskilt boende (äldreboende och gruppbostad). Söker du lägenhet i gruppbostad eller särskilt boende (äldreboende) så vänder du dig till socialförvaltningen tfn 0560-160 00 (kommunväxeln).


Skillnad mellan trygghetsboende och särskilt boende (äldreboende)

Trygghetsboende

Särskilt boende (äldreboende)

"Någon i min familj är 65 år eller äldre och jag klarar av att ha eget boende med eller utan hjälp av hemtjänsten."


"Jag klarar inte av att ha eget boende trots att jag får mycket hjälp av hemtjänsten."

Vem får bo i trygghetsboende? 

 

För att kunna få en lägenhet i trygghetsboende ska du vara 65 år eller äldre, eller att någon i familjen/hushållet är 65 år eller äldre.


Vem får bo i särskilt boende?

 

För att beviljas plats på särskilt boende måste du ha ett bestående behov av omfattande hjälp från hemtjänsten och/eller hemsjukvård dygnet runt.


Det krävs även att du har prövat att bo kvar i ditt hem och att det är bedömt som otillräckligt.


Du kan inte beviljas särskilt boende för behov av ett mer ändamålsenligt boende på grund av brister i din nuvarande bostad.


Vad ingår i trygghetsboendet?


Du bor i en lägenhet i en lugn och trygg miljö och din lägenhet ligger i nära anslutning till samlingslokaler, gemensamma utrymmen och restaurang.


Du har möjlighet att köpa lunch varje dag i restaurangen Mätt o Go och har tillgång till gemensamma aktiviteter. Det finns en aktivitetssamordnare som bl.a. hjälper till med att ordna aktiviteter och tillställningar.


Vad ingår i särskilt boende?


När det är bestämt att du har behov av en lägenhet blir du anvisad ledig lägenhet i kommunen som du skriver kontrakt på.


Där får du det stöd du behöver av personal på plats samt där serveras alla måltider som du kan äta antingen i matsal eller i din lägenhet. I lägenheten finns en säng men för övrigt möblerar du själv. Saker du behöver för din personliga omvårdnad, kläder, tvätt och städredskap tar du med dig vid
inflyttningen. Social samvaro och aktiviteter finns planerade. 


Vad ingår inte i trygghetsboendet?

 

Insatser från hemtjänsten ingår inte.


Behöver du hjälp med till exempel personlig hygien, mat, städning och trygghetslarm, ska du söka till socialförvaltningens biståndsenhet.


Detta ingår inte i trygghetsboendet utan detta ges till de personer som har fått det beviljat av biståndshandläggaren på socialförvaltningen. Det är ditt individuella behov som avgör vilket stöd du kan beviljas.

Vad ingår inte i särskilt boende?


För att kunna leva ett så gott liv som möjligt upprättas en individuell plan som utgår från den enskildes behov.


Planen är en överenskommelse kring vilken vård och omsorg den enskilde behöver och den upprättas tillsammans med utsedd kontaktperson.
När kan jag få lägenhet i trygghetsboende?


Det är din kötid som avgör när du kan bli erbjuden en ledig lägenhet. Du som varit längst i kö blir erbjuden lägenhet först, när det finns en ledig lägenhet med den storlek du ansökt

om. 


När kan jag få lägenhet i särskilt boende?


Biståndshandläggare utreder ditt behov av särskilt boende. När du har blivit beviljad särskilt boende anvisas du plats på något av kommunens boenden.

Hur söker jag till trygghetsboende?

 

Du ansöker om lägenhet i trygghetsboende precis på samma sätt som du ansöker om lägenhet i andra hus kommunen äger, dvs. till tekniska avdelningen.


Hur söker jag till särskilt boende?

 

Du ansöker om särskilt boende till socialförvaltningens biståndsenhet.

Hur når jag tekniska avdelningen?

 

Vill du veta mer om lediga lägenheter, ansökan m.m. kontakta Kicki Svensson på tekniska avdelningen tfn 0560-160 10.


Du kan också ladda ner ansökningsblanketten här nere, fylla i och sända in den till oss.

Hur når jag biståndsenheten?

 

Du når biståndsenheten måndag-fredag mellan kl. 9-10:


Innehållsansvarig: Lars Lundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: