Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Om du behöver råd och stöd vid missbruk och beroende

Om du behöver hjälp med ditt missbruk, eller om du känner någon, eller är anhörig till någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kan du vända dig till öppenvården eller socialkontoret för att få råd och stöd.

Ett beroende kan handla om missbruk av läkemedel eller droger eller en överkonsumtion av exempelvis alkohol, mat, sex, spel som ger dig eller din omgivning negativa konsekvenser i vardagen.

Vissa av insatserna finns inom kommunens öppenvård, andra behövs det ett biståndsbeslut för att få.

Om det är akut

Vid akuta situationer når du polis eller ambulans via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Insatser inom öppenvården

När du vänder dig direkt till öppenvården kan du få stöd genom:

 • Enskilda samtal, ett till tre samtal.
 • Rådgivande samtal per telefon.
 • Anhörigstöd.
 • Anhöriggrupper.
 • Reflexen.

Här kan du läsa mer om öppenvårdsenhetens beroendemottagningen.

Insatser som kräver ett biståndsbeslut

Du kan vända dig till en missbrukshandläggare på socialkontoret och ansöka om insatser.

Insatserna kan bestå av

 • Öppenvårdsbehandling enskilt eller i grupp till exempel återfallsprevention, motivationsgrupp eller haschavvänjningsprogram.
 • Kontaktperson.
 • Boendestöd.
 • Extern behandling på behandlingshem eller i familjehem.

På socialkontoret utreder vår missbrukshandläggare och beslutar om vilken typ av insats som bäst tillgodoser dina behov. Det görs alltid en individuell bedömning av behovet och insatserna. Utredningen görs tillsammans med dig.

Tvångsvård enligt lagen om vård av missbruk

När det är risk för ditt liv och hälsa eller din familjs eller annan och du inte bedöms klara av att komma ur ditt missbruk på egen hand eller via öppenvårdsinsatser eller biståndsbedömda insatser, kan det vara nödvändigt med tvångsvård, enligt lagen om vård av missbruk i vissa fal (förkortat LVM).

Stödgrupper för alkohol och narkotika

Det finns flera stödgrupper för dig som har problem med missbruk eller om du är anhörig till någon som missbrukar.

Här finner du stödgrupperna.

ANDT-policy för Torsby kommun

Kommunfullmäktige har antagit en policy som heter Torsby kommuns alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolicy. Läs mer om policyn här.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: