Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Fritidsavdelningen
  • Telefon: +4656016690
  • E-post: fritid@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 6. Fritidskontoret
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt KOMSAM

Projekt KOMSAM är en satsning på det som stärker och skyddar.

Projektet är en satsning som växte fram, då vi såg behov av att förstärka skyddsfaktorerna kring barn och unga, utifrån skadegörelse och osämja på skolor och i bostadsområden.

Att göra skillnad – att göra rätt sak i rätt tid!

Kommunala verksamheter, Hyresgästföreningen, Torsby Bostäder och polis är samverkansparter och satsningen pågår under 2022. Projektledare i KOMSAM, Marianne Mimmi Adolfsson kommer tillsammans med verksamheterna att se över om det vi gör fungerar och om vi behöver förändra eller förstärka. Genom strukturerad samverkan och trygghetsskapande arbete vill vi göra skillnad för personal i verksamheterna och Torsbybor i allmänhet. Att göra rätt sak i rätt tid med befintliga resurser är utmaningen och målet.

Tre viktiga skyddsfaktorer

Vi satsar på att förstärka kring de tre viktigaste skyddsfaktorerna:

Föräldrastöd

En god relation mellan föräldrar och barn är grunden i föräldrastöd och vi satsar på att nå föräldrar på olika arenor med konceptet Växa i Värmland. Det innebär träffar utifrån olika teman, där föräldrar diskuterar och utbyter erfarenheter.

Torsby kommer från och med hösten ha 15 utbildade ledare och vi ser fram emot att få komma igång med dessa träffar under hösten.

Meningsfull fritid

En annan viktig skyddsfaktor som KOMSAM arbetar med är att barn och unga ska ges möjlighet att ha en meningsfull fritid. Att samordna och ge alla barn samma möjligheter att utöva fritidsaktiviteter utifrån sina förutsättningar är ett mål.

Vi vet att exempelvis ekonomi, funktionsnedsättningar och etnicitet påverkar hur barn kan delta och här krävs insatser för att minska skillnaderna. Vi fortsätter stötta och samverka med föreningslivet och samtidigt ha en önskan om att kunna erbjuda fler öppna aktiviteter som når alla.

Skoltrivsel

Skoltrivsel är ytterligare en viktig skyddsfaktor som lägger grund till ett bra och meningsfullt liv. Skolnärvaro, värdegrundsarbete, föräldrasamverkan, trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildning och samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis ligger till grund för att lyckas.

Vi arbetar också tillsammans med Hyresgästföreningen och Torsby Bostäder kring aktiviteter i specifika bostadsområden med föräldrastöd och fritidsaktiviteter, som en del i integrationsarbetet för att öka trivseln för alla.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till projektledare Marianne Mimmi Adolfsson. Kontaktuppgifterna finner du överst på sidan, under ikonen "Kontakt".

Innehållsansvarig: Marianne Mimmi Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen