Torsby kommun
Torsby kommun

Familjehem, frågor och svar

Här kan du läsa svar på vanliga frågor om hur det är att vara familjehem.

Vad är ett familjehem?
Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?
Behöver jag några förkunskaper för att bli familjehem?
Vem kan bli familjehem?
Testa om du har det som krävs
Vilket stöd kan jag få som familjehem?
Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?
Hur fungerar det om jag har egna barn?
Kan jag bli familjehem om jag är ensamståede?
Behöver jag ha ett eget rum till barnet eller ungdomen som kommer till familjen?
Hur går utredningen till?
Vilken ersättning kan ett familjehem få?

Alla familjehem får en ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ersättning för 2019 finner du här.

Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt.

Omkostnadsersättning över 5 000 kr är avdragsgill. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst om socialtjänsten bedömer att uppdraget som familjehem kräver att du är tjänstledig en period. Vid nyplaceringar erbjuds alla familjehem två månaders inkomstbortfall för att få en så bra start som möjligt för uppdraget.

Hur länge kan ett barn behöva bo i familjehem?
Hur anmäler jag mitt intresse för att bli familjehem?
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: 0560-161 42
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO-chef
 • Tfn: 0560-161 68
 • Mobil: 073-271 22 84
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen