Torsby kommun
Torsby kommun

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen är nu i full gång runt om i Sverige. Folkhälsomyndigheten har prioriterat bland befolkningen som finns i fyra olika faser.

Vaccination påbörjades i Sverige i december 2020.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Frågor och svar om vaccinering

Många bra frågor och svar finns på krisinformation.se. Det kommer att läggas till fler frågor och svar där allt eftersom.

Prioriteringsordning vid vaccination

Det finns en prioriteringsordning beslutad av Folkhälsomyndigheten, för de arbetar utifrån att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det finns tre olika faser; fas 1, 2 och 3.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida:

Fyra faser för vaccination

Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Fas 1 startade i december 2020.

Fas 2: Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.
Fas 4: I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Här hos Folkhälsomyndigheten finner du infon om de olika faserna.

När börjar vaccineringen?

Fas 1 är påbörjad. Vaccinet levereras till regionerna i Sverige utifrån befolkningsmängd och andel personer 70 år och äldre.

Denna fas 2 bedöms kunna starta i februari 2021 om vaccintillgången kommer som planerad.

Information om vaccination finns och kommer att finnas på hemsidan 1177.se

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccinationer.

Vaccination i Torsby

Torsby påbörjade vaccineringen på särskilda boenden vecka 3, 2021 (måndag 18 januari). Då vaccinerades de som bor på äldreboendet Linden och sedan under veckan samtliga övriga äldreboenden. Lär vår nyhet om Ebba-Lisa Andersson som fick första vaccinsprutan.

Samtliga personer på äldreboenden, de som tackat ja till erbjudandet om vaccinering, är nu vaccinerade (slutet av vecka 3). De kommer att få dos nummer två under vecka 6-8 beroende på när man fick sin första dos.

– Exakt hur tidplanen blir hänger förstås på om vi får det antal doser vaccin vi beställt, säger Annemor Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Torsby kommun.

Onsdagen den 20 januari påbörjades vaccination av personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. Vaccinationen är till en början i lite mindre skala, men ökas på allt eftersom.

I dagsläget har 560 personer som bor på äldreboende eller har hemtjänst och/
eller hemsjukvård erbjudits vaccination.

Sveriges kommuner och regioner (SKL) om att kommunerna nu inleder vaccineringen.

Information till dig som vaccinerar dig

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.


Hur gör man för att få tid för vaccination i Värmland?

Källa: 1177.se

I den första prioriteringsfasen erbjuds vaccinering från kommunen.

Du som ingår i fas 2 kommer själva att kunna boka din tid för vaccination digitalt eller via ett specifikt telefonnummer för tidsbokning. Arbete med detta pågår och mer information kommer när det börjar bli dags att boka tid.

I slutet av vecka 4 kommer Region Värmland att sända ett brev till alla som är 70 år eller äldre i Värmland med information om hur man gör när man bokar in sig för vaccination. Brevet ska enligt uppgift från Regionen komma i brevlådan 4 februari.

Mer information kommer för dig som ingår i fas 3 och 4.

Du kan inte boka tid via din vårdcentrals telefonrådgivning eller sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

Orter för vaccinering

Vaccinering kommer att ske på följande orter enligt 1177.se:

 • Arvika
 • Charlottenberg
 • Filipstad
 • Hagfors
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Likenäs
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Christina Lech
 • säkerhetssamordnare
 • Tfn: 0560-160 88
 • Mobil: 073-275 57 76
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen