Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Skolan och corona

Sommarlovet är över och barn och elever kommer att samlas igen efter en sommar med semester och resor. I samband med att höstterminen startar i augusti 2021 återgår även gymnasieeleverna till vanlig verksamhet. För att minska risken för smittspridning i samband med skolstart har kommunen genomfört ett antal åtgärder som är i linje med de åtgärder Folkhälsmyndigheten föreslagit.

Inför skolstarten

Inför höstterminen 2021 kommer alla skolor i kommunen att bedriva närundervisning. Det innebär att när höstterminen börjar kommer alla verksamheter att hålla öppet som vanligt och att gymnasieleverna som de tre senaste terminerna mest fått distansundervisning nu får undervisning på plats i skolans lokaler. Alla verksamheter har gjort olika åtgärder för att minska risken för smittspridning och det är viktigt att de fortsatt följs för att undvika att coronaviruset sprids.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information inför skolstarten hösten 2021 på sin webbplats. Där går det bland annat att läsa om varför de anser anser att närundervisning på gymnasiet är genomförbart i nuläget.

Många av de åtgärder som gällde i våras finns fortfarande kvar i verksamheterna. Om du har frågor eller funderingar på de åtgärder som genomförs för att minska smittspridningen så är du välkommen att kontakta den aktuella verksamheten.

Skolskjutsar och resor till och från skolan

Torsby kommun driver inte egna skolskjutsar utan köper den tjänsten av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här finns information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur Värmlandstrafik agerar för att minska smittspridningen inom kollektivtrafik och skolskjutsar .

Elever inom grundskolan som är beroende av skolskjuts för att ta sig till och från skolan har åkt med bussarna under vårterminen. Därför kan de också åka som vanligt när höstterminen startar. Elever som har möjlighet att samåka med sina vårdnadshavare till skolan får gärna göra det, eftersom det minskar trängseln på skolskjutsarna.

Även gymnasieelever som är beroende av resor för att ta sig till skolan ska använda den möjligheten. Däremot är det bra om de kan sprida ut sitt resande om det är möjligt. I vissa fall kan det vara möjligt att välja olika bussar eller tåg för att minska trängseln vid de tider då flest vill resa. Elever som har möjlighet att samåka med vårdnadshavare eller med vänner som de umgås med på fritiden kan göra detta. Samåkning inom normala umgängeskretsar ses inte som en ökad risk för smittspridning.

Samlingar

Skolstart och återgång till normal verksamhet för förskolan och skolan innebär i normala fall större samlingar av elever och vårdnadshavare inskolningar, föräldraträffar och upprop.

Varje verksamhet arbetar utifrån sina egna förutsättningar för att minska antalet personer som samlas på samma plats, samt antalet samlingar överlag. Du får information från den verksamhet du ska tillhöra om tider med mera som du behöver förhålla dig till.

Kulturskolan

Kulturskolan fortsätter sin verksamhet på samma sätt som de arbetade under senare delen av vårterminen. De har genomfört åtgärder för att minska smittspridningen såsom handsprit i alla undervisningslokaler, handtvätt före och efter lektion i de fall gemensamma instrument (trummor och piano) används, inga kontaktövningar i dansundervisningen och inga grupper med elever från olika skolor. Vid eventuella arrangemang följer Kulturskolan de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnat.

Matbespisning

Matbespisningen är ett moment under skoldagen då många barn och elever samlas på samma yta. Förskolan och grundskolan som haft verksamhet under vårterminen har arbetat fram bra rutiner som fungerar och de kommer att fortsätta arbeta efter dem. Gymnasieskolan kommer att till så stor del det är möjligt att följa liknande rutiner. Bespisningspersonalen använder skyddsutrustning vid de enheter där det har bedömts vara lämpligt.

Det är viktigt att alla elever håller sina mattider för att minska trängseln i matsalen. De som äter medhavd matlåda hänvisas till andra utrymmen för att minska trängseln i matsalen. Vi ser gärna att man äter matlådan utomhus så länge vädret tillåter.

Städning

Städningen av de kommunala lokalerna har under hela pandemin haft ett ökat fokus på kontaktytor. Städningen sker med godkända medel och städpersonalen använder handskar vid behov.

Inom skolorna förses varje klassrum med rengöringsmedel och trasor så att bänkar kan torkas av vid behov.

Övriga åtgärder

Handhygien

Under pandemin har handhygien varit en av de allra viktigaste åtgärderna. Möjligheterna till handtvätt inom förskola och skola kompletteras med handsprit. Handspriten ska vara tillgänglig där möjlighet till handtvätt inte finns.

Inom förskolan ställs handsprit ut vid ingångarna till respektive enhet eller avdelning där vårdnadshavare kommer för att lämna och hämta barn. I övrigt ska handsprit finnas där det inte finns möjlighet till handtvätt.

Inom grundskolan ställs handsprit ut vid ingångarna till respektive fritids där vårdnadshavare kommer för att lämna och hämta barn. I övrigt ska handsprit finnas där det inte finns möjlighet till handtvätt.

Inom gymnasieskolan ska handsprit finnas utställt på utsedda platser i skolan där det inte finns möjlighet till handtvätt.

Verksamhet utomhus

Både förskolor och skolor bedriver verksamhet utomhus i den mån det är möjligt och så länge vädret tillåter. Det är upp till varje verksamhet att bedöma vad som går att genomföra utomhus och vad som ska ske inomhus.

Det är bra om eleverna väljer att vara utomhus så ofta de kan på sina raster.

Information

På alla verksamheter ska det finnas information om exempelvis hur man tvättar händerna och vilket avstånd man ska hålla till varandra. Alla verksamheter är fria att välja vad man informera om i övrigt, detta görs utifrån de förutsättningar och behov som finns hos verksamheten.

 

Innehållsansvarig: Christina Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen