Torsby kommun
Torsby kommun

Skärpta allmänna råd, vad görs i Torsby?

Nu gäller skärpta allmänna råd i Värmland. Syftet är att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Skärpta allmänna råd gäller från och med idag den 12 november till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Från och med 14 december kommer det att bli nationella råd som gäller i hela Sverige över helgerna.

Skärpta allmänna råd infördes i Värmland den 12 november 2020, de gäller först fram till och med 10 december

Krisinformation.se

Här kan du läsa de skärpta allmänna rården på svenska och fler andra språk.:

Vi vill påminna om att var och en har ett eget ansvar att följa de allmänna råden för att motverka smittspridningen.

Det här är de skärpta allmänna råden som gäller i Värmland

De gäller för alla människor som bor eller vistas i Värmland:

* Avstå från onödiga resor, såväl inom som utanför regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att ta sig till arbete, studier eller sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

* Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd.

* Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas inte.

* Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menas människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet varar mer än 15 minuter.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter som kontaktsporter. Undvik även fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som exempel.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Torsdagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Vad gör kommunerna i Värmland nu?

Värmlands 16 kommuner har alla olika förutsättningar, möjligheter och utmaningar men samma målsättning att minska smittspridning av Covid-19.

Länets kommundirektörer har tillsammans sammanfattat riktlinjer för hur kommunerna kommer att jobba när det gäller att verkställa de skärpta allmänna råden.

Kommundirektörerna är överens om att kommunerna bör eftersträva en samsyn i vad som bör göras och att så långt det är möjligt bör var och en kommun fatta likartade beslut.

Åtgärderna redovisade nedan gäller kommunala verksamheter. För att skapa tydlighet kan privata aktörer i sitt ansvar att vidta åtgärder med fördel följa kommunens vidtagna åtgärder.

Torsby håller på att ställa om

Torsby kommuns olika verksamheter som påverkas av de nya skärpta allmänna råden kommer att anpassas så att de i mesta möjliga mån kan bidra till en minskad risk för smittspridning. Det kräver större eller mindre grad av förändring. Stor del av anpassningen är redan gjord sedan början av pandemin i våras, men ytterligare steg tas nu. Alla detaljer är inte på plats än, men blir inom kort. Här är exempel på åtgärder:

Kultur och fritid

 • Idrottshallar: Samtliga hallar är stängda för allmänheten och föreningslivet, men de är öppna för kommunal verksamhet och föreningsbedriven träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare (15 år och yngre) enligt liggande schemabokningar samt för elitidrott. De seniortider som ligger inbokade i schemat kommer att avbokas och det blir ingen debitering av hallhyra för dessa.

 • Torsby skidtunnel: Öppen med restriktioner

 • TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet: Stängt för allmänheten, men öppet i viss omfattning för ungdomar födda 2005–2008 (12–15 år), de ska vara simkunniga och kunna simma 200 meter. Vi kommer att anpassa öppettiderna nästa vecka för åldersgruppen 12-15 år.

  Simundervisning/ rehab koncentreras för de som har behov.

 • Bibliotek (Torsby bibliotek och Sysslebäcks bibliotek): Öppna med anpassning
 • Fritidsgårdar: Öppna med anpassning, främst utomhusaktiviteter

 • Fritidsbanken i Torsby: Just nu håller den på att flytta till nya lokaler, men kommer sedan att vara öppen med med anpassning.

Privata entreprenörer och föreningsdrivna aktörer rekommenderas följa kommunens bestämmelser.

Barn och utbildning

Förskola

 • Anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt (vårdnadshavare inte får komma in på förskolan, utan all lämning/hämtning sker utomhus). Information lämnas från enheten till de som berörs.

Grundskola

 • Inga utomstående i lokalerna (gäller även föräldrar)
 • Möten och samtal hålls digitalt
 • Anpassningar kring måltider genomförs
 • Aktiviteter utanför skolenheten ställs in
 • Vi undviker i möjligaste mån att personal och elever förflyttar sig mellan enheter
 • Inget ombyte och dusch i samband med idrottsundervisning
 • Ökad städfrekvens

Anpassas för elever med särskilda behov.

Gymnasieskola

 • Viss utbildning på distans
 • Inga utomstående i lokalerna (gäller även föräldrar)
 • Utvecklingssamtal via länk
 • Arbetsplatspraktik möjliggörs med riskbedömningar

Anpassas för elever med särskilda behov.

Kulturskolan

 • Öppet med anpassning. (Dock inte öppet för elever från Frykenskolan för närvarande)

Kommunal vuxenutbildning

 • Distansundervisning i första hand
 • Nödvändig handledning bedrivs genom små grupper

Vård och omsorg och LSS

 • Daglig verksamhet (LSS): Anpassas för att möta behov, anpassas för besökare.
 • Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala verksamheter
 • Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök

Även avstå från att besöka äldreboenden etc.

Utöver de fem lokala allmänna råden som beslutats för Värmland har Torsby kommun även infört rekommendation för besökare till boende på kommunens äldreboenden, korttidsboende och LSS-boenden att avstå från sådana besök. Detta för att skydda omsorgstagarna och minska risken för smittspridning.

Övrigt

 • Receptioner: Öppet i receptioner med anpassningar.
  Kommunkontorens receptioner i Torsby och Sysslebäck är öppna men allmänheten har sedan i våras uppmanats att i första hand kontakta kommunen via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter finns på www.torsby.se/kontaktaoss.

 • Politiska möten: Digitalt i första hand, undantag förekommer

Länkar till ytterligare information

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Christina Lech
 • säkerhetssamordnare
 • Tfn: 0560-160 88
 • Mobil: 073-275 57 76
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen