Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO-chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu.

Är du ung och vill prata med någon?

På Torsby kommuns skolor finns elevhälsan som är ett stöd för elever som känner oro. Elever eller vårdnadshavare kan ta direktkontakt med elevhälsan på sin skola. Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra.

Du som elev kan vända dig till elevhälsan om du mår dåligt eller bara behöver någon att prata med. Elevhälsan har öppet även på gymnasieskolorna som har distansundervisning.

Skolornas elevhälsovårdsteam

Här finner du kontaktuppgifter till:


Första linjen unga norra

Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående. Här är våra telefonnummer: 072-716 58 28 och 010-834 76 49

Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger. Läs mer om Första linjen unga norra här.

Reflexen

Reflexen är en stödgrupp för dig som är barn mellan 9 och 12 år.


Fler kontaktuppgifter för barn och ungdomar:

 • Maskrosbarn är en organisation som finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger, mår psykisk dåligt eller utsätter dig för psykiskt eller fysiskt våld. Chatten är öppen, måndag - fredag, kl 14-16 och söndag - torsdag, kl 20 - 22. Läs mer om Maskrosbarn här.

 • Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Telefon: 116 111, Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21.

  Chatten är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Läs mer om Bris här.

 • På Rädda barnens webbplats kan du läsa tips och råd om corona till både barn och vuxna.


Kontaktuppgifter vid hjälp och krishantering

Kommunen har samlat länkar till många olika ställen där man kan få hjälp och stöd.


Andra viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter


Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår?

Ringer du Röda korsets stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Deras stödtelefon är till för allmänheten. Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Här är Röda korsets stödtelefon: 0771-900 800  De har öppet måndag till fredag kl. 12-16. Alla samtal är anonyma.


Någon att tala med - Svenska kyrkan finns där

Svenska kyrkan, Fryksände församling har en telefon för kostnadsfria stödsamtal. Du finner den på www.svenskakyrkan.se/fryksande/nagon-att-tala-med

Kyrkan berättar att krisstödssamtalen inom kyrkan hålls "neutrala" och sker helt baserat på de behov som den som ringer har. ​


Uppdrag Psykisk Hälsa

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ett projekt som heter "Uppdrag psykisk hälsa".
De har information som kan hjälpa dig. På sin webbplats har de samla information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.


Orosanmälan barn och unga

Om du misstänker att ett barn far illa, kontakta socialtjänsten.


Länklista - riskbruk och missbruk


Region Värmlands och Sveriges informationstelefon - för dig som talar andra språk

Den flerspråkiga telefonlinjen för frågor om coronaviruset har utökats med fler språk och längre öppethållanden. Region Värmland har sedan ganska länge en telefonlinje dit man kan ringa om allmänna frågor om corona.

Nu har Folkhälsomyndigheten startat en nationell telefonlinje och ökat antalet språk. Men som värmlänning kan man fortfarande ringa samma nummer om man vill, tfn 010-831 80 10. Telefonlinjen har öppt vardagar kl. 10-12, 13-15.

Språken som de har nu är arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Vid psykisk ohälsa och tankar om självmord

I tider där många blir påverkade av arbetslöshet och ekonomiska bekymmer finns det risk för en ökad psykisk ohälsa som kan leda till ökat missbruk, familjevåld men också en ökning av självmordstankar. Det är därför extra viktigt att vi alla är lyhörda för signaler eller en uttalad önskan från barn, ungdomar eller vuxna om att avsluta sitt liv. Var uppmärksam och våga fråga.

Om du möter någon som uttalar livsleda eller tankar om suicid, ta det på allvar och ställ följdfrågor.

 • Fråga vad personen menar.
 • Ställ gärna konkreta frågor exempelvis, Har du planer på att ta ditt liv? Har du bestämt tillvägagångsätt och tidpunkt?
 • Om du känner fortsatt oro utifrån samtalet med personen kontakta sjukvårdsupplysningen 1177, barn- och ungdomspsykiatrin CSK 010-831 83 00 eller öppenvårdspsykiatrin CSK 010 - 831 56 00 för rådgivning.
 • Vid akut situation ring 112.

Kontaktuppgifter

 • Mind - Självmordlinjen, telefon: 90 101. Öppen alla dagar 06-24.
 • Mind - Föräldralinjen, vid oro för ditt barn eller ett barn i din närhet, tfn 020-85 20 00
 • Mind - Äldrelinjen, för den som är 65 år eller äldre som behöver prata med någon, telefon: 020-22 22 33. Läs mer på mind.se
 • SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. SPES telefonjour tfn 020 -18 18 00. Telefonjouren har öppet alla dagar 19.00 – 22.00


Orostelefon för kommunens personal

2020-04-29: I samarbete med Hälsolänken, som är kommunens företagshälsovård har kommunen startat en speciell telefonlinje för de anställda, kallad ”orostelefon”. Den startade den 23 april och finns till och med 31 maj i år, men kan förlängas om det behövs. Se vårt pressmeddelande. (Kommunens personal kan läsa mer på intranätet.)

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen