Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Närvaro på förskola, fritidshem och grundskola i coronatid

Här hittar du information från förskolan, grundskolan och fritidshem om vad som gäller vid sjukdom, hämtning och lämning av ditt barn.

Förskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan på åttonde dagen även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

Exempel 7 dygn: om barnet insjuknar på onsdag kan hen återgå till förskolan på torsdag veckan därpå. Barnet ska ha ett gott allmäntillstånd och vara feberfri, dock kan lindriga symtom som lätt hosta eller lätt snuva kvarstå.

Om någon i familjen är sjuk i covid-19

Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Återgång till förskolan sker utifrån Smittskydds direktiv.

Hämtning och lämning på förskolan

Vanligtvis vill vi gärna ha besök i våra förskolor. Men, i rådande läge vill vi begränsa externa kontakter för att trygga barn, elever och personal. Därför har vi lämningar och hämtningar endast utanför entrén till förskolorna. Det är inte tillåtet att gå in på avdelningarna just nu.

Skola, förskoleklass och fritids

Barn i förskoleklass och årskurs 1–9 rekommenderas testning om de har symptom som kan tyda på covid-19. På så vis kan de snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. De ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 bör eleven vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag hen fick symtom. Om eleven av någon anledning blivit provtagen trots att hen inte har symtom räknas sju dygn från den dag då eleven testades. Eleven behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt frisk, kan hen återgå till skolan om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Vid negativ provsvar

Om eleven testats negativt för covid-19 kan hen gå tillbaka till skolan så snart hen känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber.

Vid symtom och inget test har gjorts

Om eleven har symtom som går över inom 24 timmar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver eleven ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan hen kan återgå till skolan. Detta görs för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om eleven inte har testats för covid-19 trots att hen haft symtom i mer än 24 timmar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan hen gå tillbaka till skolan 7 dygn efter att hen fick symtom om hen mått bra och varit feberfri i minst 2 dygn. Det gäller också om eleven har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Hämtning på skola och fritids

Vanligtvis vill vi gärna ha besök i våra skolor och fritidshem. Men, i rådande läge vill vi begränsa externa kontakter för att trygga barn, elever och personal. Därför har vi nu lämningar och hämtningar endast utanför entrén skolorna och fritidshemmen.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen