Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: +4656010835
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Peter Bergström
 • räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Coronaåtgärder: Räddningstjänsten

Här kan du läsa om vilka åtgärder som kommunen har vidtagit inom räddningstjänsten för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Det som märks tydligast inom kommunens räddningstjänst under pågående pandemi är att:

 • Fysiska besök på brandstationerna minimeras och om möjligt undanbedes.
 • Brandmän använder fler fordon vid utryckningar än normalt för att inte trängas i samma bil.
 • Brandmän använder skyddsutrustning i högre utsträckning.
 • Den interna övningsverksamheten bedrivs i mindre grupper.

Räddningstjänstens huvuduppdrag förändras inte av pågående pandemi. Vi kommer även fortsättningsvis bedriva gränslösa insatser med regionens olika räddningstjänster. Inträffar det en olycka eller brand ska närmsta och bästa lediga enhet komma och hjälpa Torsbys invånare och besökare på snabbaste och möjligaste sätt. Det som kan se annorlunda ut är att brandmännen använder skyddsutrustning i högre grad för att skydda sig själva från smitta men också de som behöver vår hjälp.

Det finns 5 brandstationer i kommunen och brandmännen är indelade i 4 grupper/arbetslag per brandstation. Det betyder att 3 arbetslag alltid är fria från beredskap och kan stödja annat arbetslag om sjukdomar eller frånvaro uppstår. Dessutom arbetar Torsby sedan tidigare med så kallad fri inryckning vilket oftast betyder att fler brandmän än de i beredskap kommer till undsättning när någon olycka inträffar.

 

Innehållsansvarig: Peter Bergström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen