Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Biståndsenheten
 • Telefon: +4656016191
 • E-post: bistandsenheten.vardochomsorg@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Biståndsenheten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby
 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • Verksamhetschef Hemtj
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Eva-Lotta Nordahl
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016208
 • Mobil: +46725407321
 • E-post: eva-lotta.nordahl@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Kristina Eriksson
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016191
 • Mobil: +46706449688
 • E-post: kristina.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Marie Lindgren
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016126
 • Mobil: +46730516069
 • E-post: marie.lindgren@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en ny boendeform i Sverige oc den är avsedd för dig som är senior och som kännner att du behöver trygghet och gemenskap. Livet ska bli lite enklare och tryggare är det tänkt.

Det är till för äldre personer som har behov av att bryta oönskad isolering och som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service. Det ingår däremot ingen service per automatik i boendet, utan om du behöver stöd, service eller omvårdnad i form av t.ex. hemtjänst kan du söka bistånd till det hos kommunen. Det är ditt individuella behov som avgör biståndet.

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

 • Möjlighet till gemenskap med och gemensamma måltider.
 • Måltider via matdistributionen eller som du själv lagar till i det egna köket.
 • Det stöd och den hjälp som du kan behöva få, utförs genom hemtjänstinsatser på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
 • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende.

Om behoven blir mer omfattande ska du ansöka om plats på ett särskilt boende.

Vad skiljer ett biståndsbedömt trygghetsboende från ett trygghetsboende?

Torsby kommun har tre trygghetsboenden; Valbergsgården, Klarastrand och Bograngen. Trygghetsboenden ställer man sig i bostadskö till och det sker inget urval ur kön, utan den som är längst fram i kön får bostad, oavsett om han eller hon har omsorgsbehov eller inte. Om man har omsorgsbehov, t.ex. i form av hemtjänst, kan man ansöka om det som bistånd från kommunen. Biståndsbedömt trygghetsboende är som namnet säger biståndsbedömt, dvs. det är den som har behov av den sortens insats som kan beviljas sådant boende. Man står alltså inte i kö till denna boendeform. Om man har omsorgsbehov, t.ex. i form av hemtjänst, kan man ansöka om det som bistånd från kommunen, på samma sätt som de gör som bor i trygghetsboende.

Vad skiljer ett biståndsbedömt trygghetsboende från ett särskilt boende (äldreboende)?

Torsby kommun har idag fem särskilda boenden (äldreboenden); Dalbygården, Klarastrand, Gömmanberg, Linden och Lövenstrand. På särskilt boende bor personer som har behov av heldygnsomsorg. På biståndsbedömt trygghetsboende kan personer bo utan att ha något omsorgsbehov alls eller ha visst omsorgsbehov men inte så mycket som heldygnsomsorg. Båda typerna av bostad är biståndsbedömda, dvs. det är den enskildes behov som avgör.

Biståndsbedömt trygghetsboende i Bograngen

Biståndsbedömt trygghetsboende är en nyinrättad boendeform i Torsby kommun som startades upp hösten 2020 i det som tidigare var Finnskogahemmet, särskilt boende (äldreboende). Det finns nio lägenheter om ett rum och pentry med badrum. Lägenheterna är mellan ca 32-42 kvm stora. Det finns gemensamhetsutrymmen som allrum och gemensamt kök samt gemensam tvättstuga.

Vill du veta mer om biståndsbedömt trygghetsboende?

Hör i så fall av dig till vård- och omsorgchef Carina Stolpe, kontaktuppgifter finner du längst upp på sidan under ikonen "kontakt".

Vill du ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende?

Vänd dig i så fall till biståndsenheten. De har telefontid på måndagar-fredagar kl. 9-10. Kontaktuppgifter finner du längst upp på sidan under ikonen "kontakt".

Bograngens trygghetsboende 

På Finnskogahemmet finns förutom ett biståndsbedömt trygghetsboende även ett trygghetsboende. Här finner du information om trygghetsboendet på Finnskogahemmet.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen