Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • Verksamhetschef Hemtj
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Boende, särskilda

I Torsby kommun finns särskilda boenden (kallas även äldreboende) runt om i kommunen. Boendet är till för dig som behöver omsorg, trygghet och vård dygnet runt.

Huvudregeln är att den som vill flytta till ett boende själv gör sin ansökan. När den enskilde inte kan föra sin talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande, en godman eller en förvaltare.

Ibland kan det finnas önskemål om att flytta till ett visst boende. Vid fördelning av lägenheterna försöker boendesamordnaren ta hänsyn till önskemål så långt det är möjligt. Lägenheterna fördelas dock i första hand utifrån omvårdnadsbehov och den som för dagen har det största behovet erbjuds lägenheten.

När ett erbjudande av lägenhet lämnas ska inflyttning som regel ske omgående. Tillsammans med områdeschefen på boendet planeras sedan inflyttningen. Ibland blir inte erbjudandet av boendet vad den sökande önskat eller tänkt sig. Då kan man begära att få stå på väntelista till önskat boende.

Det dagliga arbetet leds av en områdeschef och bemannas för övrigt med personal som har olika kompetenser.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. För de personer som bor på särskilda boenden har landstinget utsett en patientansvarig läkare PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Att bo i särskilt boende

I Torsby kommuns särskilda boenden har alla egen lägenhet med tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Lägenheterna är grupperade kring olika gemensamma utrymmen och är fullvärdigt utrustade med pentry och handikappanpassad toalett.

Säng och madrass ingår men i övrigt möblerar du din lägenheten med egna möbler.

Demensboende

Dalbygården och Lövenstrand har enheter inriktade mot personer med demenssjukdomar.

Individuell plan

För att kunna leva ett så gott liv som möjligt upprättas en individuell plan som utgår från den enskildes behov. Planen är en överenskommelse kring vilken vård och omsorg den enskilde behöver och den upprättas tillsammans med utsedd kontaktperson.

Aktiviteter

Ett varierat utbud av aktiviteter exempelvis sång och musik, bingo, promenader och gudstjänster finns. Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras dagligen.

Gruppboende

En gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. I en bostad som är ditt privata hem får du hjälp med att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

Trygghetsboende

Läs mer om trygghetsboende.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: