Torsby kommun
Torsby kommun

Demens

För dig med demssjukdom och dina anhöriga finns olika städinsatser. En del av insatserna måste du ansöka om att få.

Kommunens stödinsatser

Anhörigstöd

Är ett stöd till anhörigvårdare för att möjliggöra kvarboende för den närstående. Kontakta mobila demensteamet, se ovan i "Kontakt".

Kostnadsfri avlösning i hemmet

Är en möjlighet för anhörigvårdare att få gratis avlastning i hemmet upp till 10 timmar per månad. För mer information kontakta biståndsenheten.

Mobila demensteamet

Är till för dig som behöver råd och stöd om demenssjukdom. För mer information kontakta mobila demensteamet.

Daglig verksamhet

Hit är den demenssjuke välkommen för att känna gemenskap och få en meningsfull dag. Daglig verksamhet kan i vissa fall även vara en avlastning för anhöriga.

Följande insatser kan du ansöka om

Hemtjänst

Är olika omvårdnads- och serviceinsatser som ges i hemmet.

Korttidsboende och växelvård

Är ett planerat stöd för demenssjuka och anhöriga i ordinärt boende.

Särskilt boende

Särskilt boende för personer med demenssjukdom finns på Lövenstrand i Torsby och Dalbygården i Sysslebäck.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågningar gör du hos kommunens biståndshandläggare.
Information, råd och stöd mobila demensteamet.

Demensförening

Det finns en demensförening för anhöriga, den heter Nordvärmlands demensförening. Föreningen arbetar för att ta tillvara demenssjukas intressen och för att sprida information om demens och anhörigas situation.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: 0560-161 42
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Britt-Marie Jonsson
 • undersköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-299 74 42
 • E-post: britt-marie.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck
 • Carina Stenmark
 • sjuksköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-316 20 81
 • E-post: carina.stenmark@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck
 • Mona Skogvang
 • undersköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-190 34 85
 • E-post: mona.skogvang@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen