Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • Verksamhetschef Hemtj
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Läs vår broschyr

När du behöver stöd i vardagen

Kommunen har mycket att erbjuda dig vad gäller insatser både i och utanför hemmet. Här finns information om de olika insatser och verksamheter som kan bidra till en god livssituation för dig.

Olika stöd för dig som är äldre

För att få hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, korttidsplats, växelvård eller särskilt boende behöver du göra en ansökan. Lagen som reglerar omsorgen om äldre kallas socialtjänstlagen (SoL)

Lättläst socialtjänstlag

Matserveringar

 • Skogsstjärnan, Torsby sjukhus
 • Mätt o Go, Valbergsgården

Stöd till anhöriga

 • Rådgivning och personligt stöd
 • Förmedling av kontakter till kommun/landsting.
 • Information och utbildning till anhöriga i grupp eller enskilt.
 • Kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörigvårdare där inga andra insatser från kommunen ges max 10 tim/månad.
 • Du kan även ansöka om anhöriglarm eller andra hjälpmedel som kan underlätta vården av en anhörig.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: