Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Vindbruksplan 2018 - lägesrapport

Förslaget till vindbruksplan visar tre stoppområden och nej till Mangslidberget.

Det är många som har lämnat synpunkter på kommunens förslag till vindbruksplan och det är vi glada för. Vi håller just nu på att gå igenom och kommer att kommentera dem, i ett så kallad utställnings-/ granskningsutlåtande som förväntas bli klart nu i början av juni.

Utlåtandet lägger vi på vår webbplats www.torsby.se/vindbruksplan.
Du finner det där den 4 juni 2018 efter att kommunstyrelsen har fått ta del av det.

Då finns tre handlingar: Utlåtandet (med alla inkomna synpunkter plus svar på dem), en tjänsteskrivelse med förslag till beslut och ett reviderat förslag till vindbruksplan.

Synpunkter även på en annan process

Det är också många som skrivit till kommunen och lämnat synpunkter på ett förslag som vindkraftsföretaget wpd har haft ett samråd kring. Men detta är inget ärende hos kommunen utan det är företaget själv som har hand om det samrådet.

Vi har dock tagit emot alla inkomna skrivelser och diariefört dem. De finns alla med i det granskningsutlåtande vi jobbar med.

Vill du läsa förslaget?

Det har ställts ut för granskning 7 mars-7 maj och funnits på kommunkontoret i Torsby, biblioteket i Torsby och Sysslebäck samt på vår webbplats. Granskningstiden är över och det går inte längre att yttra sig, men förslaget ligger kvar på webben på www.torsby.se/vindbruksplan.

Kort sammanfattning av förslaget

Här nere har vi sammanfattat förslaget till vindbruksplan mycket kort:

Tre stoppområden och nej till vindkraft på Mangslidberget

Planen föreslår tre områden där kommunen inte vill ha någon vindkraft, så kallade stoppområden. I dessa områden vill kommunen skydda finnskogskulturen, friluftslivet och flygets hinderfria zon i Torsby tätort. Inom stoppområdena byggs inga vindkraftverk och utanför de tre stoppområden får ansökan prövas i varje enskilt fall.

Stoppområden:

  • Finnskogsområdet: Västra sidan av kommunen.
  • Längst ner i söder upp till Hovfjället.
  • Från Sysslebäck till Granberget (norr om Långberget).

I planen föreslås också att Mangslidberget inte bedöms vara lämpligt för etablering av
vindkraft.

I förslaget till vindbruksplan tillgodoses alltså de som vill stoppa etablering av vindkraft på Mangslidberget. Området ska enligt förslaget ingå i ett stoppområde för vindkraft.

Fortsatt behandling av frågan i kommunen

Förslaget till vindbruksplan kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 4 juni och kommunfullmäktige den 19 juni.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen