Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Vill du vara med i tillgänglighetsrådet?

Fram till och med 28 april 2023 kan föreningar nominera personer till rådet

Vi söker dig som har någon form av funktionsnedsättning. Vill du kunna påverka, inspirera och dela med dig av dina erfarenheter?

Vill du kunna påverka och är intresserad av tillgänglighetsfrågor? Vi söker nu både dig som
är medlem i någon lokal förening för funktionsvarierade och dig som är anhörig eller själv har en funktionsnedsättning men inte är med i någon förening.

Då kan du anmäla till den lokala handikappföreningen att du är intresserad av att vara med i kommunala tillgänglighetsrådet.

Det är sedan föreningen som väljer vem/vilka de vill nominera. Om vi på kommunen får fler namnförslag än det finns platser till, kommer föreningarna att behöva samråda med varandra och enas om ett gemensamt namn för sin grupp.

I rådet finns plats för:

En ledamot och en ersättare inom vardera grupp personer med synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning och medicinsk funktionsnedsättning.

Den som väljs kommer inte bara att representera sin förening utan alla personer inom gruppen.

Nominera fram till och med 28 april

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser. I rådet finns representanter från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt representanter från handikappföreningarna.

Fram till och med 28 april kan föreningarna nominera personer till rådet.

Vill du veta mer?

Läs mer här på webben om Torsbys kommunala tillgänglighetsråd.

Vi ser fram emot er nominering!

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen