Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Vattennivåerna sjunker i Klarälven

Nu minskar nivåerna i Klarälven. Foto Leif Gustavsson

Tappningen i Höljes minskade på morgonen 15 maj till 380 m3/s vilket motsvarar en normal vårflodstopp. Enligt Claes Kjörk på Fortum innebär det att problem och olägenheter orsakade av flödet i älven nu kommer minska snabbt allt eftersom tappningsminskningen får genomslag nedåt i älven.

I nedre delen av älven har helgens tappningsminskningar nu nått fram och från idag är det minskade nivåer i hela Klarälven.

Nivån i Höljes är en knapp meter från fullt och planen är att fylla upp mot dämningsgränsen fram till torsdag.


tabell med vattennivåer i meter

Vattennivåerna sjunker i Klarälven.

 

Se vattennivåer

Här på www.torsby.se/vattennivåer2018 kan du läsa om hur SMHI, Fortum, länsstyrelsen m.fl. rapporterar om vattennivåer, olika klass-varningar etc.

 

Följ vår information

Kommunerna får löpande rapporter från bland annat Fortum och Länsstyrelsen, vilken vi vidarebefordrar bland annat på vår webbplats.

www.torsby.se/vårflod2018 har vi samlat information om vattenståndet och olika sätt som man som fastighetsägare kan förbereda sig infall det blir en översvämning. 

Vi annonserar också i TorsbyBladet, media informerar, och vi finns också vid behov på vår Facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun.

Låt oss alla hjälpas åt att sprida informationen, alla har inte internet eller har tillgång till webben.

Följ också medias rapportering för det aktuella läget.

Uppmanat fastighetsägare att förbereda sig

Vi på Torsby kommun har förberett oss en längre tid, på flera sätt. Bland annat har vi gått ut på relativt bred front med information i olika medier om hur man som fastighets-, eller verksamhetsägare själv kan förbereda sig inför en eventuell vårflod. Här handlar det om att, i förväg, till exempel tömma källare på känsliga inventarier, rensa avlopp, se över vilka avlopp som behöver tätas för att vatten inte ska tryckas in ”bakvägen” samt förankra egendom som finns nära vattendrag. Här kan du läsa mer om förberedelserna.

Räddningstjänsten och kommunens tekniska avdelning förbereder sig också inför vårfloden

Om du behöver ringa

Om du är orolig för att vattnet stiger upp i din brunn eller stiger oroväckande på din tomt, kan du ringa räddningstjänsten på tfn 0560-108 35.

"Springande ögon"

Räddningstjänsten i Torsby kommun har personer som de kallar för "Springande ögon" i Klarälvdalen. Det är personer som har till uppgift att åka runt och "hålla koll på läget" när det gäller vårfloden. De rapporterarer in till räddningschef i beredskap och kan också på uppdrag av denna hjälpa till och åtgärda problem som uppstår i området.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen