Torsby kommun
Torsby kommun

Värmlands miljööverenskommelser är signerade

Man signerar ett dokument

Torsbys kommunstyrelseordförande Peter Jonsson signerade Torsbys överenskommelse med länsstyrelsen. Foto: Tina Näslund

Tisdagen den 22 februari 2022 signerades andra omgången av miljööverenskommelser mellan länsstyrelsen, kommunerna i Värmland, Region Värmland och Visit Värmland.

Signeringen skedde dels på residenset i Karlstad, dels digitalt. Flertalet aktörer signerade digitalt, så gjorde t.ex. Torsby kommuns kommunstyrelseordförande Peter Jonsson.

Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där länets aktörer väljer områden att prioritera och samverka kring under perioden 2022–2025. Länsstyrelsen samordnar åtgärdsarbetet med arbetsgrupper, kunskapsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter.

Den här omgången tecknar 15 kommuner, Region Värmland och Visit Värmland överenskommelser. Tillsammans bidrar de till att uppnå flera av de nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen.

Landshövding Georg Andrén och kommunstyrelsernas ordförande, eller motsvarande, signerade överenskommelsen gemensamt under ceremonin.

Här finner du miljööverenskommelsen

Här kan du läsa överenskommelsen som undertecknats. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om länets miljööverenskommelser

På Länsstyrelsen Värmlands hemsida finns information om miljööverenskommelserna.

Man talar, bild på datorskärm med personers ansikten på

Landshövding Georg Andrén vid dagens ceremoni på residenset i Karlstad. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Två män med ett papper som de båda håller i

Kommunstyrelsens ordförande Peter Jonsson och kommundirektör Thomas Stjerndorff med den undertecknade miljööverenskommelsen. Foto: Tina Näslund

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen