Torsby kommun
Torsby kommun

Trafikutskottets vice ordförande på besök i Torsby

I dag besökte trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD) (mitten) Torsby Flygplats med anledning av flygutredningen Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. På varsin sida om honom Torsbypolitikerna Susanne Sätterlund (SD) och Torbjörn Olsson (SD). Foto: Ulrika Andersson, Torsby kommun.

I dag, fredag den 16 juni besöktes Torsby kommun av vice ordförande i riksdagens trafikutskott, Thomas Morell (SD), med anledning av flygutredningen Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet och de förändringar som utredaren föreslår. Besöket inleddes vid Torsby Utveckling AB:s lokaler i centrala Torsby och fortsatte sedan vid Torsby Flygplats, Torsby Skidtunnel & Sportcenter med avslutning på Circlab.

Linjeflyget Torsby-Hagfors Arlandas värde för regionen

I måndags var representanter från trafikutskottets Socialdemokrater i Torsby och även i dag tog kommundirektör Thomas Stjerndorff emot för att informera om området och behovet av linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda och Torsby Flygplats. Susanne Sätterlund och Torbjörn Olsson, båda Sverigedemokrater i Torsby, deltog och berättade om hur viktigt linjeflyget är för företagen, den offentliga verksamheten och beredskapsverksamheterna, t ex sjukvård och ambulans. Syftet med besöken från trafikutskottet är att de ska få vetskap om värdet av vad linjen Torsby-Hagfors-Arlanda betyder för regionen. Besöken föranleds av att utredaren i sin rapport bland annat föreslagit att flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda ska läggas ner, vilket i realiteten skulle betyda att flygplatserna i Torsby och Hagfors skulle behöva avvecklas.

- Det har varit en intressant dag. Vi har varit runt och tittat, bland annat var vi på flygplatsen här i Torsby och ser vikten av att det finns en fungerande infrastruktur på flygsidan. Sen har vi också pratat om järnvägen och vägen och behovet av att de också fungerar. Det är tre viktiga delar av infrastrukturen. Det finns många innovativa företag och verksamheter i området, bland annat här på Circlab, som måste ha en välfungerande infrastruktur. Vi vill att hela Sverige ska leva, säger Thomas Morell (SD), vice ordförande, regeringens trafikutskott.

- Linjeflyget startade på initiativ av näringslivet och har varit och är fortsatt en nödvändighet och en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv. Till detta kommer betydelsen av flygplatsens roll som beredskapsflygplats gällande sjukvård, ambulans och helikoptertransporter. Jag kan till exempel nämna att sjukvården kan göra en iltransport på drygt fyra minuter från sjukhuset här i Torsby direkt ut till flygplanet på Torsby flygplats, säger Thomas Stjerndorff kommundirektör Torsby kommun.

Snabb utveckling inom elflyg

Även idag deltog Johan Erlandsson, projektledare, konsult och ingenjör. Han berättade om förstudien Hållbara flygförbindelser till norra Värmland som handlar om elflyget och dess möjligheter. Han berättade även om Torsby kommuns eegna drönarprojekt (en avslutad förstudie och ett pågående pilotprojekt, se länkar nedan) som handlar om att erbjuda drönarleveranser av varor från lanthandlarna till hushåll på landsbygden.

Förstudie Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se

Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se


För mer information, kontakta
Thomas Stjerndorff, kommundirektör
E-post: thomas.stjerndorff@torsby.se
Mobil: 070-344 45 67

Ett svalkande besök i skidtunneln var ett uppskattat inslag när trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD) (mitten) besökte Torsby och Torsby Flygplats. På varsin sida om honom Torsbypolitikerna Torbjörn Olsson (SD) och Susanne Sätterlund (SD). Foto: Ulrika Andersson, Torsby kommun.

Ett intressant verksamhetsberättelse och guidning på Circlab avslutade dagens studiebesök i Torsby från riksdagens trafikutskott, vice ordförande Thomas Morell (SD) (mitten). På varsin sida om honom Torsbypolitikerna Torbjörn Olsson (SD) och Susanne Sätterlund (SD). Foto: Ulrika Andersson, Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Ulrika Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen