Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Torsby uppvisar fina siffror i årets företagarmätning

Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare

Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet är 79 vilket placerar Torsby på en hedrande 8:de plats i Sverige.

För femte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Rapporten offentliggörs idag, 2 maj 2018.

Detta är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2017 omfattar 171 kommuner samt 9 gemensamma förvaltningar.

Torsby uppvisar fina siffror. Det genomsnittliga NKI-resultatet är 79 (ökning från 76, år 2016) vilket placerar Torsby på en hedrande 8:de plats i Sverige.

Läs hela rapporten

På SKL:s hemsida finns hela rapporten med alla tabeller och fakta kring undersökningen.

Några utdrag:

Torsby på 8:e plats i Sverige. (Haparanda och Laxå toppar Sverige-listan men båda dessa små kommuner har båda färre än 20 ärenden.)

I Torsby uppvisar varje myndighetsområde mycket bra siffror: Det är glädjande notera att Torsby är en av de kommuner som uppvisar störst ökning av NKI inom området Miljö- & Hälsoskydd (79 är 2017 jämfört med 72 år 2016). Läs mer i rapporten sid 50.

Det sammanfattande betygindexet per serviceområde uppvisar också höga siffror:

Tack till alla företagare som deltog i undersökningen, och tack till alla kommunens tjänstemän som gör ett bra jobb! Hälsar tf. näringslivschef Eva Larsson.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)