Torsby kommun
Torsby kommun

Torsbys politiker lär om näringslivet

En stor grupp människor på en trappa framför ett hus

Ett 30-tal politiker med flera deltog i näringslivsdagen

Den 19 september samlades politiker från alla partier i Torsby kommuns kommunfullmäktige på Vägsjöfors Herrgård till en näringslivsdag för att lära sig mer om näringslivet i kommunen.

Ett 30-tal politiker deltog på näringslivsdagen och för programmet stod kommunens näringslivsavdelning och Torsby Utveckling AB (Tuab).

Gediget program med bredd

Kjell-Erik Mattsson, kommunfullmäktige ordförande, hälsade välkommen och därefter följde ett gediget program och många intressanta frågor lyftes. Bland annat föreläste Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv och Business Region Värmland.

Man i talarstol

Kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Erik Mattsson inledde näringslivsdagen

Viktigt med förståelse för näringslivet

- Vi vill skapa en förståelse for arbetet med näringslivet i kommunen och tog chansen att samla våra politiker för att prata om våra gemensamma frågor, både möjligheter och utmaningar, för utveckling av Torsby kommun, säger Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun.

- Näringslivsfrågorna är ett viktigt medel för att vara en attraktiv kommun för både boende och besökare. När vi skapar förutsättningar för företag att starta och växa, då skapar vi förutsättningar för arbetstillfällen. Företagen i vår kommun bidrar med skatteunderlag för att vi ska kunna fortsatta utveckla vår gemensamma välfärd i kommunen, med exempelvis skola, vård och omsorg.

Fortsätta utveckla näringslivet - kommunen tillsammans med företagen

Anna-Lena Carlsson, VD Tuab, konstaterar att det var en mycket givande dag.

- Alla politiker som var med fick med sig en massa bra information som de har nytta av i sina framtida beslut — en del fakta var nog ögonöppnare för många. Nu gäller det att fortsatta utveckla näringslivet tillsammans med företagen i kommunen.

Vill du veta mer om näringslivsdagen?

Kontakta oss gärna:

Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun
eva.larsson@torsby.se, tfn 070-212 54 57

Anna-Lena Carlsson, VD Tuab
anna-lena.carlsson@torsby.se, tfn 076-816 57 42

Kvinna i en talarstol

Helena Englund från Handelskammaren Värmland

Man i talarstol, många lyssnar

Jacob Ebner från granskommitten Innlannet-Dalarna

Text och bilder: Eva Larsson

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen