Torsby kommun
Torsby kommun

Torsby kommun noterar ny topp-placering i företagarmätning

På bilden ses Andreas Trollåker och Nils G Söderqvist som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer på Torsby kommun tillsammans med kommundirektör Thomas Stjerndorff.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet på 85 ger Torsby kommun en 11 plats i Sverige och första plats i Värmland.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Siffrorna för mätningen år 2021 offentliggjordes den 21 april 2022. 

Mätning av verkliga ärenden

Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby kommun gläds åt de fina siffrorna.

- Undersökningen baseras på verkliga ärenden under år 2021. De personer och företag som besvarat enkäten har alltså haft pågående ärenden med kommunens tjänstepersoner under året. Att Torsby kommun år efter år lyckas bibehålla en toppnotering i Sverige och får ett så högt och gott förtroende är ett bra betyg till alla kompetenta medarbetare som dagligen arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service. Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar olika myndighetsärenden, konstaterar Thomas.

Frågor inom serviceområden

Frågor besvaras inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2021 omfattar 198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar. När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

- Torsby kommun har under många år uppvisat väldigt fina siffror och resultat. Det genomsnittliga NKI-resultatet är 85 (2020: 86, 2019: 78) vilket ger Torsby en förstaplats i Värmland och en 11 plats i Sverige (2020: 2:a plats, 2019: 24:e plats). Boden kommun toppar listan, säger Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun.

Tillgängligheten är viktig

Inom serviceområdet Miljö- och Hälsoskydd placerar sig Torsby kommun på andra plats och inom serviceområdet Bygglov är placeringen fyra bland Sveriges kommuner.

- Allmänhet eller företagare väljer inte själv att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande. Det är vår roll att bemöta alla kunder på ett gott och rättvis sätt, säger Malin Jonsson, miljö-och byggchef, Torsby kommun. Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet. Vi på Miljö- och byggkontoret träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, och ser vad vi kan prioritera på kort tid och vad som tar längre tid, så att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt för att något annat ärende tar lång tid, säger Malin.

- Siffrorna i årets ranking är glädjande. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, avslutar Eva Larsson.

Vill du veta mera? Kontakta gärna

Näringslivschef Eva Larsson, eva.larsson@torsby.se, tel 070 212 54 57
Miljö- och byggchef Malin Jonsson, malin.jonsson@torsby.se, tel 076 116 60 84

På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen: https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen