Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Torsby kommun har fått sitt första bekräftade fall av covid-19 i äldreomsorgen

Igår, sen eftermiddag fredagen 5 juni 2020 meddelade Region Värmland att en person, en omsorgstagare, som vistas på ett korttidsboende i Torsby är coronasmittad.

Under fredagskvällen arbetade personalen på korttidsboendet med att isolera omsorgstagaren så att hen kan vara ensam och inte komma i kontakt med de andra omsorgstagarna. Samtlig personal på boendet har informerats och även anhöriga till den smittade. Idag, lördag, informeras anhöriga till de övriga som vistas på korttidsboendet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Annemor Olsson var på plats från fredagseftermiddagen och idag och leder arbetet med att vidta behövliga åtgärder för att begränsa smittan.

- Vi har bland annat isolerat omsorgstagaren för att minska risken för smittspridning till övriga omsorgstagare. Vi arbetar utifrån de direktiv och riktlinjer som Smittskydd Värmland utfärdat. Jag bestämde också att vi skulle isolera även de andra omsorgstagarna för att ytterligare minska risken för smittspridning. Vi är mycket uppmärksamma på eventuella symptom hos både omsorgstagare och personal, säger Annemor Olsson.

Tillförordnad vård- och omsorgschef Carina Stolpe förstår att man kan känna oro för smittan.

- Det är vårt första fall av bekräftat covid-19 i Torsby kommuns äldreomsorg och vi förstår att det kan finnas oro både bland berörd personal, omsorgstagare och anhöriga. Det är naturligt att känna så och vi tar hänsyn till det. Vi håller all berörd personal informerad löpande och vidtar alla de åtgärder som vi kan såsom isolering etc. för att begränsa smittspridningen på korttidsboendet.


Vi har tagit kontakt med Smittskydd Värmland för råd och vägledning och vi ställde då frågan om prover ska tas av övrig personal och omsorgstagare nu i helgen.

- Under helgen tar de prov om en omsorgstagare visar symptom som kan tyda på covid-19. Smittskydd Värmland bedömer om provtagning och i vilken omfattning den kommer att göras, säger Annemor Olsson.

- I och med att det pågår en allmän smitta i samhället så var det tyvärr väntat att det även skulle drabba oss i Torsby. Men vi känner oss trygga med att fortsätta att arbeta efter Folkhälsomyndighetens direktiv och Smittskydd Värmlands riktlinjer i våra verksamheter, säger Carina Stolpe.

----------------------

Boendet är ett korttidsboende och växelvårdsboende med 16 lägenheter, i centrala Torsby tätort. 10 av dem är för närvarande belagda. Det bor inga omsorgstagare där permanent, utan de vistas där under kortare tider t.ex. efter att ha varit på sjukhus och behöver rehabilitering för att kunna gå tillbaka till eget boende eller vistas där växelvis för att ge anhöriga avlastning.

Om ytterligare information

Kontakta i så fall tf. socialchef Magnus Hultin på tfn. 070-267 61 45 eller magnus.hultin@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen