Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Torsby kommun förbereder sig för att ta emot patienter och fler omsorgstagare

Solliden är ett korttidsboende i Torsby tätort

Region Värmland har uppmanat kommunerna i Värmland att planera för att ta emot fler patienter än vanligt från sjukhuset. Torsby kommun har nu i dagarna börjat genomföra förändringar för att stå redo för detta.

Tillfällig ökning av antalet korttidsplatser

En av åtgärderna som socialförvaltningen gör är att tillfälligt omvandla lediga särskilda boendeplatser till korttidsplatser. Det ger större möjligheter att ta emot patienter från sjukhuset.

För att göra arbetet mer effektivt löses det rent praktiskt genom att personer som idag har korttidsplats eller växelvårdsplats på Solliden i Torsby tätort flyttar därifrån till de lediga platserna på de olika särskilda boendena i kommunen. Då frigörs platser på Solliden så att de tillkommande patienterna från sjukhuset kan komma dit.

- Att ha flera lediga platser på ett och samma ställe kommer att underlätta vårt mottagande av utskrivningsklara patienter, säger tf. vård- och omsorgschef Carina Stolpe.

Personalen fortsätter att arbeta

Personalen som idag arbetar på Solliden planeras jobba kvar där men omställningen av korttidsplatserna kan innebära en tillfällig ändring av arbetsplats.

- Vi har gjort en noggrann planering inför förändringen och informerat berörda omsorgstagare och personal, berättar Carina Stolpe.

- Det är i dagsläget oklart när antalet patienter och omsorgstagare kommer att öka. Men i och med den förändring vi gör nu anser vi att vi står bra rustade för kommande utmaningar. Personalen har förståelse för situationen och är beredda att ställa upp och hjälpa till, och det är vi mycket tacksamma för.

Mer information

Områdeschef Mark van Geffen, 073-271 22 31, mark.van.geffen@torsby.se

Områdeschef Ann-Mari Törnevik, 070- 540 39 70, ann-mari.tornevik@torsby.se

Carina Stolpe, tf. vård- och omsorgschef 076-108 65 19, carina.stolpe@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen