Torsby kommun
Torsby kommun

Torsby kommun anlägger fjärilspark i centrala tätorten

Här skapar kommunen en plats för blommor, insekter och människor. Arbetsnamnet är Fjärilsparken och den planeras vara klar hösten 2023.

I centrala Torsby tätort, söder om Herrgårdsparken, öster om Coop, anlägger Torsby kommun ett nytt grönområde. Visionen är att skapa ett trevligt område för invånare och besökare. Men projektet har även ett annat syfte: att gynna naturens hjältar, fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.

Vecka 30 startar anläggningsarbetet

Anläggandet kommer ske i etapper. Under delar av anläggningstiden kan delar av, eller hela området komma att stängas av för allmänheten.

Vissa markarbeten avses påbörjas vecka 30 (slutet av juli 2022). Plantering av träd och buskar, samt sådd av ängsfrö planeras utföras hösten 2022.

Det aktuella området utgörs idag av en monoton, öppen yta strax öst om Coop i Torsby tätort. Ytan, som är över en 0,5 hektar (30 x 180 meter) avgränsas i norr av Gräsmarksvägen och i söder av en skogsravin.

En mer artrik och varierad miljö

Genom att göra om delar av ytan till ängsmark, plantera träd och buskar så skapar vi en mer artrik och varierad miljö. Befintlig skogsravin och dess närområde lämnas i stort orört för att inte skada befintliga naturvärden och nya boplatser till pollinerarna i form av sandbäddar och insektshotell skapas i parken. I syfte att inspirera andra kommer kommunen sätta upp skyltar med information om vad besökaren själv kan göra för att gynna insekterna.

Ett LONA-projekt

Projektet är delvis finansierat med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Tidigare har det varit möjligt att söka bidraget för våtmarksprojekt och insatser för friluftsliv och folkhälsa, något som använts för att anlägga vandrings-och cykelleder i kommunen. Med start 2020 var det även möjligt att söka bidrag för pollineringsprojekt, vilket gjorde att idén om fjärilsparken föddes.

Fjärilsparken planeras vara klar hösten 2023

Nu ska idén realiseras och i sommar drar anläggandet igång. Om allt går som planerat kommer vi 2023 kunna erbjuda boende och besökare ett nytt tätortsnära grönområde. I takt med att vegetationen etablerar sig så hoppas vi även att naturens små hjältar söker sig hit för att bosätta sig och hitta föda.

Vi ser fram emot invigningen av parken, fram tills dess kan du läsa om projektet på kommunens webbplats www.torsby.se/fjarilsparken.

Tillsammans skapar vi en plats för blommor, människor och insekter!

Ansvarig för fjärilsparken

Stadsarkitekt Evelina Bengtsson är initiativtagare och ansvarig för fjärilsparken.

Projektledare för tekniska avdelningens markarbete etc. är Dan Johansson.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen