Torsby kommun
Torsby kommun

Torsby i Sverigetoppen i årets företagarmätning

Handläggare i digitalt möte

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Siffrorna för mätningen år 2020 offentliggörs idag, 22 april 2021. Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet på 86 ger att Torsby är på andra plats i Sverige och första plats i Värmland.

Detta är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

 • Information
 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Effektivitet

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2020 omfattar 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar. När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Torsby uppvisar fina siffror

Det genomsnittliga NKI-resultatet är 86 (2019: 78) vilket ger Torsby en förstaplats i Värmland och en hedrande andra plats i Sverige (2019: 24:e plats). Bodens kommun toppar listan, medan Höganäs kommun placerar sig på tredje plats.

Mätning av verkliga ärenden

Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby kommun gläds åt de fina siffrorna.

- Undersökningen baseras på verkliga ärenden under år 2020. De personer och företag som besvarat enkäten har alltså haft pågående ärenden med kommunens tjänstepersoner under året. Att Torsby kommun får ett så högt och gott förtroende är ett bra betyg till alla kompetenta medarbetare som dagligen arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service. Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar olika myndighetsärenden, konstaterar Thomas.

Tillgängligheten är viktig

Inom serviceområdet miljö- och hälsoskydd får Torsby kommun det högsta betyget bland Sveriges kommuner. Allmänhet eller företagare väljer inte själv att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande.

- Det är vår roll att bemöta alla kunder på ett gott och rättvis sätt, säger Malin Jonsson, kommunen miljö- och byggchef. Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet. Vi på miljö- och byggkontoret träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, och ser vad vi kan prioritera på kort tid och vad som tar längre tid, så att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt för att något annat ärende tar lång tid, säger Malin.

E-tjänster ersätter pappersexercis

Under det senaste året har Torsby kommun arbetat för att förkorta och effektivisera handläggningen via digitala tjänster. Förr skulle mycket papper kopieras innan pappersblanketterna kunde skickas in. Nu görs allt mer digitalt. Genom att koppla ihop olika myndigheters system så slipper företaget tänka på att skicka in bolagsuppgifter, F-skattsedel och andra uppgifter eftersom kommunen hämtar in de uppgifterna själv via digital uppkoppling mot berörda myndigheter. E-tjänsterna gör att ansökningarna är mer fullständiga och färre behöver kompletteras.

- Syftet är att det ska bli mindre komplicerat att söka tillstånd och göra de anmälningar som krävs. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson kommunens näringslivschef.

Läs resultaten från undersökningen

På SKL:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen.

Tabellbilagan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Näringslivschef Eva Larsson, eva.larsson@torsby.se, tfn 070-212 54 57

Miljö- och byggchef Malin Jonsson, malin.jonsson@torsby.se, tfn 076-116 60 84

Utdrag ur undersökningen

Tabell över de kommuner som har högst resultat

På bilden längst upp

Handläggare i digitalt möte.

Från vänster överst, näringslivsutvecklare Ingela Bönström-Brusgård, höger överst miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hedin, vänster nederst alkoholhandläggare Anna Ryttegård-Näsman, höger nederst miljö- och byggchef Malin Jonsson. I en liten ruta längst ner i högra hörnet näringslivschef Eva Larsson.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen