Torsby kommun
Torsby kommun

Torsby glädjs åt silverplats i Sverige i SKR:s servicemätning "Insikt"

Från vänster: kommundirektör Thomas Stjerndorff, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hedin, miljö- och byggchef Malin Jonsson, näringslivschef Eva Larsson, biträdande kommundirektör Anders Björck och miljö- och hälsoskyddsinspektör Andreas Trollåker.

På 2:a plats i Sverige och 1:a i Värmland kom Torsby kommun i årets servicemätning "Insikt" som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gjort av kommunernas myndighetsutövning.

(På första plats i Sverige kom Hörby kommun, vilken vi förstås gratulerar.)

Tisdagen den 25 april 2023, kl. 9.00 offentliggör SKR siffrorna för mätningen av år 2022.

Öppna jämförelser, företagsklimat 2022.

Undersökningen baseras på verkliga ärenden

De företag och personer som besvarat enkäten har alltså haft pågående ärenden med kommunens tjänstepersoner under året. Och frågorna gäller deras avslutade myndighetsärende och hur de blivit informerade, bemötta m.m. i sitt ärende.

För att delta i undersökningen behöver kommunen beställa undersökningen av SKR. Alla kommuner i Sverige deltar inte i undersökningen. T.ex. deltar endast fyra-fem av Värmlands kommuner (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö, Sunne och Torsby).

Sju myndighetsområden mäts

 • Brandskydd (*)
 • Bygglov
 • Markupplåtelse (*)
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

För att SKR ska redovisa uppgifter i rankinglistan, behöver minst 12 enkätsvar ha lämnats. För att redovisa uppgifter för ett myndighetsområde, krävs mins sju enkätsvar.

(*) Det är för få personer i Torsby som svarat på frågorna inom områdena "brandskydd" och "markupplåtelse", så därför redovisar SKR inga uppgifter därifrån. Inte heller för området "upphandling".

Frågor inom sex områden:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet

Svarsfrekvensen för Torsbys ärenden är totalt 60 %.

NKI betyder "nöjd kund-index".
(Upphandlingen ingår inte i NKI utan har ett eget värde som heter NUI, nöjd upphandlings-index".)

Torsbys NKI-värden har legat mycket högt i flera år, och de har hållit sig på en hög nivå inom alla de områden som redovisas.

Betyg som är 80 eller högre bedöms av SKR som "mycket högt", vilket Torsby har inom samtliga områden.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt, 50-61 lågt och lägre än 50 är ett mycket lågt resultat.

Torsbys totala NKI-värde genom åren

 • 2012: 74
 • 2014: 78
 • 2016: 76
 • 2017: 79
 • 2018: 81
 • 2019: 78
 • 2020: 86
 • 2021: 85
 • 2022: 86

Torsbys resultat jämfört med andra kommuner i Sverige 2022

Total NKI i Sverige 2022

1. Hörby kommun (87)

2. Torsby kommun (86)

3. Höganäs kommun (86)

2021 var Torsby på 11:e plats i Sverige i total NKI, första plats i Värmland (värde 85).

Torsbys plats i området bygglov 2022

1. Boden (93)

2. Hylte (90)

3. Herrljunga (89)

4. Kalix (88)

5. Sandviken (88)

6. Torsby (88)

2021 var Torsby på 4:e plats i Sverige i området bygglov, första plats i Värmland (värde 87).

Torsbys plats i området miljö- och hälsoskydd

1. Ystad (91)

2. Strängnäs (86)

3. Laxå (86)

4. Härnösand (84)

5. Hudiksvall (84)

6. Torsby (84)

2021 var Torsby på 2:e plats i Sverige i området miljö- och hälsoskydd, första plats i Värmland (värde 87).

Torsbys plats i området livsmedelskontroll

1. Alvesta (91)

2. Timrå (91)

3. Hultsfred (90)

21. Torsby (85)

2021 var Torsby på 44:e plats i Sverige i området livsmedelskontroll, första plats i Värmland (värde 87).

Torsbys plats i området serveringstillstånd

1. Boden (96)

2. Nacka (96)

3. Kalmar (95)

4. Linköping (92)

5. Torsby (92)

2021 hade Torsby värdet 87, men blev inte rankad av SKR på grund av att det bara var nio som svarat, och det krävs minst 12 svar. (Den kommun som hade 87 i värde i rankingtabellen låg på 11 plats.)

Torsbys betygsindex per serviceområde

 • Information: 2022: 81 (2021: 82)
 • Tillgänglighet: 2022: 85 (2021: 85)
 • Bemötande: 2022: 91 (2021: 89)
 • Kompetens: 2022: 88 (2021: 85)
 • Rättssäkerhet: 2022: 87 (2021: 83)
 • Effektivitet: 2022: 87 (2021: 85)

 

Några citat från Torsby kommun

- Mätningen visar förtroende för vår personal

- Jag gläds åt de fina sifforna och att företagarna än en gång visat sin uppskattning av myndighetens service, bemötande och kompetens.

- Att Torsby kommun år efter år lyckas bibehålla en toppnotering i Sverige är ett mycket gott betyg till våra anställda, säger kommundirektör Thomas Stjerndorff.

- Tillgängligheten är viktig

- Det är en viktig och väldigt rolig samhällsuppgift vi har på miljö- och byggkontoret. Vi arbetar hela tiden för att bemöta alla kunder på ett gott och rättvis sätt, säger Malin Jonsson, kommunens miljö- och byggchef.

- Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet.

- Att trovärdigt kunna förklara ett beslut, vare sig man kan få det man söker eller inte, hoppas jag bidrar till att vi skapar förtroende hos både företag och privatpersoner, avslutar Malin Jonsson.

- Det ska vara enkelt

- Siffrorna i årets ranking är uppmuntrande, att vi ska fortsätta med det arbetssätt vi har. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson, kommunens näringslivschef.

Information om SKR:s insiktsmätning

Ta del av resultatet via Jämföraren i Kolada

I Kolada, den öppna databasen för kommuner och regioner kan du följa Torsby kommuns resultat över tid och jämföra oss med andra kommuner.

Här finner du Torsby kommuns resultat i Jämföraren - Kolada

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen