Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Torsby Bostäder nominerat som ett av tre bästa företag i Sverige

Torsby Bostäders personal

Enligt en undersökning som gjorts av företaget Aktiv Bo har de som hyr lokaler av Torsby Bostäder lämnat mycket bra betyg vid senaste enkätundersökningen. Så bra så att de i jämförelse med andra bostadsbolag nu är nominerade till en av de tre bästa i Sverige. Den 6 februari 2020 avslöjar Aktiv Bo den exakta placeringen.

Då offentliggörs också betygen på de olika frågorna i enkäten.

De två andra som är nominerade är Kumla Fastigheter AB och Ovanåkers kommun.

Regelbundna enkäter

Torsby Bostäder gör regelbundet hyresgästundersökningar för att ta reda på hur de kan bli bättre som hyresvärd. De ställer frågor och får svar som de sedan delar upp i olika delar:

  • Först görs en indelning mellan lägenheter och lokaler,
  • sedan mellan lägenheternas fysiska kvalitet och standard och
  • sedan hur hyresgästerna bedömer den servicenivå Torsby Bostäder lever upp till.

Nu senast har Torsby Bostäder gjort enkäten tillsammans med Aktiv Bo. De har jobbat i många år med jämförande enkätundersökningar m.m. Inom sitt kundregister som uppgår till ca 300 kunder, gör de varje år en jämförelse och tar fram vilket företag som får bäst betyg inom varje del av enkäten. De delar även upp jämförelsen beroende på företagens storlek.

En av tre bästa i Sverige

I år har Torsby Bostäder nominerats som ett av de tre bästa företagen i Sverige inom kategorin bästa ”Service till lokalhyresgäster”.

- Det lönar sig att ha nöjda kunder. Det gäller oavsett om man förvaltar bostäder eller lokaler, har vakanser eller allt uthyrt, om man ska bygga om eller bygga nytt, säger Torsby Bostäders VD Håkan Laack.

- Vi är glada över de fina betygen vi fått, och ser förstås med förväntan fram emot hur resultatet står sig mot de andra bostadsbolagen. Men oavsett hur det går, är vi glada för de fina betyg våra hyresgäster gett oss.

Det som avgör om du får en nöjd eller en missnöjd hyresgäst beror oftast på faktorer som; bemötande, information, tillgänglighet och städning. Service- och policyfrågor som är direkt påverkbara av förvaltningsledningen. Områden som normalt inte kostar så mycket att förbättra men upplevs som betydelsefullt för kunderna. Det handlar om vad hyresvärden gör för att se till att hyresgästerna trivs och att allt fungerar på det sätt de önskar.

- Avgörande blir då vad hyresvärden och av hyresvärden anlitad personal gör, t.ex. i sanningens ögonblick i mötet med kunden – Servicekvaliteten – och hur man upplever den, säger Håkan Laack.

Mer information

Håkan Laack, VD Torsby Bostäder AB, tfn 0560-272 45, hakan.laack@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)