Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Torsby bäst i Värmland i årets företagarmätning

Miljö- och byggchef Malin Jonsson och näringslivschef Eva Larsson är glada över resultatet av hur invånare och företagare värderar kommunen i SKL:s undersökning

Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet på 81 ger att Torsby är på 1:a plats i Värmland och på 7:e plats i Sverige.

För sjätte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Siffrorna offentliggörs idag, 10 april 2019.

Detta är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2018 omfattar 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar.

Torsby uppvisar fina siffror. Det genomsnittliga NKI-resultatet är 81 (2017: 79, 2016: 76) vilket ger Torsby en förstaplats i Värmland och en hedrande 7:e plats i Sverige (2017: 8:e plats).

Läs resultaten från undersökningen

På SKL:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen.
(SKL gör ingen rapport i år, utan presenterar bara tabeller.)

Medarbetare som vill lämna god och hög service, säger kommunens miljö- och byggchef

-Utgångspunkten för att en myndighet ska ha högt och gott förtroende är att alla medarbetare ständigt arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service, säger miljö- och byggchef Malin Jonsson

- Man väljer inte som allmänhet eller företagare att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande och då är vår roll att kunna bemöta dem på ett gott och rättvist sätt.

- Vi på miljö- och byggkontoret träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, och ser vad vi kan prioritera på kort tid och vad som tar längre tid, så att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt för att något annat ärende tar lång tid.

- Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet.

Bra samarbete, säger kommunens näringslivschef

- Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar företagsärenden, säger kommunens näringslivschef Eva Larsson. Bland annat arbetar vi med så kallade LED-möten (LED = Lots för Enkel Dialog), och de är uppskattade av företagarna.

Ett LED-möte innebär att företag som vill etablera sig eller på något vis vill ändra eller utveckla sin verksamhet får möjlighet att träffa samtliga handläggare som berörs, vid ett och samma tillfälle. Företagaren slipper alltså att själv leta upp och kontakta alla.

- Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson

Några utdrag:

Torsby är på 1:a plats i Värmland 2018

Torsby på 7:e plats i Sverige.

Placering i Värmland och Sverige för de olika undersökta myndighetsområdena. (Sunne plats 1 i Värmland miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.) För få som hade svarat på brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd för att ge någon placering.

Högsta NKI-värde man kan ha är 100, vilken ingen kommun har. Högsta i Sverige är Höganäs som har 85 på genomsnittliga NKI-värdet. Torsby har ökat i totalt NKI och i livsmedelskontroll sedan 2017. (2017: totalt 79, Bygglov: 81, Miljö- och hälsoskydd: 72, Livsmedelskontroll: 83)

Det sammanfattande betygsindexet per serviceområde uppvisar också höga siffror. Inom kompetens och effektivitet har kommunen högre resultat än 2017. (2017: Information: 78, tillgänglighet: 81, bemötande: 86, kompetens: 78, rättssäkerhet: 78 och effektivitet: 81)

- Tack till alla företagare som deltog i undersökningen, och tack till alla kommunens tjänstemän som gör ett bra jobb! Hälsar näringslivschef Eva Larsson.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)