Torsby kommun
Torsby kommun

Tobaksfria dagen - "Vi behöver mat, inte tobak"

Foto: Pixabay och Freepik

Den 31 maj varje år är det den tobaksfria dagen. Det är Världshälsoorgansationen, WHO, som har instiftat dagen för att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat ”Vi behöver mat, inte tobak”.

Årets tema lägger fokus på själva odlingen av tobak, där odlingsmark används till tobak istället för mat. Tobaksodling är resurskrävande och kräver bland annat stor användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, som bidrar till att marken förstörs. WHO lyfter också fram att tobaksodling har en sämre inverkan på ekosystemet jämfört med majsodling och boskapsbete.

Genom att uppmärksamma Tobaksfria dagen vill vi uppmuntra till bättre hälsa, både för den enskilda individen, men också ur ett globalt perspektiv och visa att våra handlingar också påverkar vårt ekosystem och odlingsbara mark i hela världen.

Mer information om Tobaksfria dagen

På Folkhälsomyndigheten sida och Tobaksfakta, som är en oberoende tankesmedja med visionen om ett tobaksfritt samhälle kan du läsa mer:

Tobaksfria dagen den 31 maj — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tobacco Endgame - Tobaksfakta

Vill du ha stöd i att sluta röka och snusa?

På Vårdguiden finns Hjälp att sluta röka - 1177 och Hjälp att sluta snusa - 1177

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen